90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 427 aktiva Organisationer

 • Stiftelsen Palliativ Medicin
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 7  maj 2007 att frånta Stiftelsen Palliativ Medicin rätten att använda 90-konto PG 900835-0 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot, någon offentlig insamling har inte heller skett.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Oskarfonden
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 29 mars 2007 att frånta Insamlingsstiftelsen Oskarfonden rätten att använda 90-kontona PG 900893-9 och BG 900-8939 på grund av att insamlingsstiftelsen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Permobilstiftelsen
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 29 mars 2007 att inte bevilja Permobilstiftelsen förlängd giltighetstid för 90-konto PG 900700-6 på grund av att stiftelsen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen En Hjälpande Hand
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 29 mars 2007 att inte bevilja förlängd giltighetstid för 90-konto PG 900040-7 på grund av att insamlingsstiftelsen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, CTRF
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutade den 15 mars 2007 att inte bevilja förlängd giltighetstid för kontrollgirokonto PG 900254-4, 900546-3 och BG 900-2544 på grund av att riksförbundet har haft för höga förvaltningskostnader.

  (Svensk Insamlingskontrolls styrelse beviljade CTRF den 22 juni 2010 att åter inneha ett 90-konto, se vidare under fliken 90-konton, CTRF  heter idag CancerRehabFonden)

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Ungdomens Hus - Oratorium
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 6 mars 2007 att frånta Ungdomens Hus - Oratorium rätten att använda 90-konto PG 900724-6 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen för Djurhälsa och Djurvård
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 februari 2007 att frånta Stiftelsen för Djurhälsa och Djurvård rätten att använda 90-konto PG 900357-5 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot, någon offentlig insamling har inte heller skett.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Föreningen Städa Sverige
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 februari 2007 att frånta Föreningen Städa Sverige rätten att använda 90-konto PG 900835-0 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Khao Lak
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 19 februari 2007 att frånta Insamlingsstiftelsen Khao Lak rätten att använda 90-konto PG 900069-6 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med delårsrapportering.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Move & Walk Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 februari 2006 att frånta Move & Walk Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-konto PG 900754-3 på grund av att insamlingsstiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor