90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 431 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen för Alzheimers och Demensforskning, SADF
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 november 2006 att frånta Insamlingsstiftelsen för Alzheimers och Demensforskning, SADF rätten att använda 90-konto PG 90 11 33-9 på grund av att insamlingsstiftelsen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Institutet för Independent Living
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 17 oktober 2006 att frånta Stiftelsen Institutet för Independent Living rätten att använda 90-konto PG 900008-4 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med årsredovisning i tid.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Terrafonden mot Barnarbete - en insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 26 september 2006 att frånta Terrafonden mot Barnarbete - en insamlingsstiftelse rätten att använda 90-konto PG 900080-3 på grund av att insamlingsstiftelsen inte betalat uppläggningskostnad till Svensk Insamlingskontroll.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen och samarbetsorganet Svenska Fängelsemissionen
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 5 september 2006 att frånta Insamlingsstiftelsen och samarbetsorganet Svenska Fängelsemissionen rätten att använda 90-konto PG 90 04 31-8 för att de inte ansökt om förlängd giltighet av kontot.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • CURO, Riksföreningen för Cancersjuka
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 frånta CURO, Riksföreningen för Cancersjuka rätten att använda 90-kontona PG 900231-2 och 901702-1 på grund av att riksföreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Föreningen SHANTI
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 att frånta Föreningen SHANTI rätten att använda 90-konto PG 901072-9 på grund av att föreningen inte inkommit med årsredovisning i tid.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 att frånta Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen rätten att använda 90-kontona
  PG 900763-4 och BG 900-7634 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med årsredovisning i tid.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen för Respekt
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 6 juli 2006 att frånta Stiftelsen för Respekt rätten att använda 90-konto PG 901911-8 på grund av att stiftelsen brutit mot Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter samt misskött sin ekonomi och redovisning.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • WEBAID Ideell Förening
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 juni 2006 att inte bevilja WEBAID Ideell Förening förlängd giltighet vad avser 90-kontona PG 900492-0 och
  BG 900-4920. Föreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Riksförbundet för HIV-positivas Stödfond
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 9 maj 2006 att frånta Riksförbundet för HIV-positivas Stödfond rätten att använda 90-konto PG 900838-4 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor