90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 433 aktiva Organisationer

 • Komak
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 26 juni 2009 att frånta Komak rätten att använda 90-kontona PG 900738-6 och BG 900-7386 på grund av att föreningen inte betalat årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Kattfonden - Insamlingstiftelse för hemlösa katter
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 juni 2009 att frånta Kattfonden - Insamlingstiftelse för hemlösa katter rätten att använda 90-konto PG 900884-8 på grund av att insamlingsstiftelsen inte följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Människohandelns Offer
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 26 mars 2009 att frånta Insamlingsstiftelsen Människohandelns Offer rätten att använda 90-kontona
  PG 900119-9 och BG 900-1199 bland annat på grund av att insamlingsstiftelsen inte har en sund ekonomi.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • NEAA for the Children
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 24 mars 2009 att frånta NEAA for the Children rätten att använda 90-kontona PG 900114-0, BG 900-1140, 904-9917 och 904-9974 bland annat på grund av att föreningen inte har en sund ekonomi.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • OSS-Hjälpen
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 2 mars 2009 att frånta OSS-Hjälpen rätten att använda 90-konto PG 900836-8 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 26 februari 2009 att frånta Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond rätten att använda 90-konto PG 901100-8 på grund av att stiftelsen inte följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Svensk Flyktinghjälp, SWERA
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 23 januari 2009 att frånta Svensk Flyktinghjälp, SWERA rätten att använda 90-konto PG 900027-4 på grund av att föreningen har gått i konkurs.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Delfinforskning
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 30 oktober 2008 att frånta Insamlingsstiftelsen Delfinforskning rätten att använda 90-kontona PG 900135-5 och BG 900-1355 på grund av att insamlingsstiftelsen inte följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Kvinnoforum
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 11 september 2008 att frånta Stiftelsen Kvinnoforum rätten att använda 90-kontona PG 900127-2 och BG 900-1224 på grund av att stiftelsen inte inkommit med årsredovisning i tid.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Philip och Alexander Nyströms Minnesfond
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 10 mars 2008 att frånta Insamlingsstiftelsen Philip och Alexander Nyströms Minnesfond rätten att använda 90-kontona PG 900044-9 och BG 900-0449 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot, endast ringa offentlig insamling har skett.

   

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor