90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 433 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm
  Insamlingsstiftelse

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 20 juni 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm rätten att använda 90-konto PG 900373-2 på grund av att stiftelsen inte har betalat årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Sveriges Fredsfond
  Stiftelse

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 februari 2012 att frånta Stiftelsen Sveriges Fredsfond rätten att använda 90-konto PG 900380-7 på grund av att stiftelsen inte har ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden
  Stiftelse

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 februari 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden rätten att använda 90-konto PG 900931-7  på grund av att stiftelsen inte har ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Palatset
  Stiftelse

  Svensk Insamlingskontroll har den 18 januari 2012 fråntagit Stiftelsen Palatset rätten att använda 90-kontona PG 900258-5 och BG 900-2585 på grund av att ett dotterbolag till stiftelsen gått i konkurs.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • UCWF - Universal Child Welfare Foundation
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 september 2011 att fråntaga UCWF - Universal Child Welfare Foundation rätten att använda 90-kontona PG 900190-0 och BG 900-1900 bland annat på grund av att föreningen inte inkommit med någon årsredovisning.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • IFIC - Insamlingsstiftelsen för Immunologisk Cancerforskning
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 13 juli 2011 att frånta IFIC - Insamlingsstiftelsen för Immunologisk Cancerforskning rätten att använda 90-kontona PG 900214-8 och BG 900-2148 bland annat på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med någon komplett delårsrapport.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stödföreningen för Gatubarn i Manila
  Ideell förening

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 15 december 2010 att frånta Stödföreningen för Gatubarn i Manilas 90-konto PG 900086-0 på grund av att föreningen har samlat in pengar till ett ändamål som inte överensstämmer med ändamålsparagrafen i föreningen stadgar samt att  föreningen inte haft Svensk Insamlingskontrolls tillstånd att bedriva insamling till detta ändamål.

  Föreningen har också använt sig av en annan 90-kontoinnehavares givarregister vid insamlingarna utan dennes eller givarnas tillstånd.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Erik Edins Insamlingsstiftelse för alkoholens och narkotikans offer
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 april 2010 att frånta Erik Edins Insamlingsstiftelse för alkoholens och narkotikans offer rätten att använda
  90-kontona PG 901502-5 och BG 901-5025 bland annat på grund av att insamlingsstiftelsen inte har en sund ekonomi.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Anhörigfondens Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 23 november 2009 att frånta Anhörigfondens Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-kontona  PG 900149-6 och BG 900-1496 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med en acceptabel delårsrapportering.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Swedish Sustainability Foundation - Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 21 september 2009 att frånta Swedish Sustainability Foundation - Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-kontona
  PG 900148-8 och BG 900-1488 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med delårsrapportering.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor