Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Stiftelsen Teskedsorden
  Stiftelse

  Svensk Insamlingskontroll har den 3 maj 2021 fråntagit Stiftelsen Teskedsorden rätten att använda 90-kontona PG 900275-9 och BG 900-2759 samt swishnummer 9002759 på grund av att stiftelsen gått i konkurs.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund
  Ideell förening

  Svensk Insamlingskontroll har den 1 oktober 2020 beslutat att frånta Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund rätten att inneha 90-konto PG 900234-6, BG 900-2346 samt Swish 9002346 på grund av att organisationen inte har följt Nordeas regelverk och inte heller Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar. 

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen för IVF
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802480-6633
  90-konto sedan: 2018

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 12 juni 2020 att frånta Insamlingsstiftelsen för IVF rätten att inneha 90-konto PG 900643-8, BG 900-6438 och Swish nr 9006438 på grund av att organisationen inte inkommit med räkenskaper för 2019 och inte heller betalat årsavgiften. 

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Ungdom mot Våld
  Stiftelse
  Org nr: 875002-6943
  90-konto sedan: 2000

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 12 juni 2020 att frånta Stiftelsen Ungdom mot Våld rätten att inneha 90-konto PG 900446-6 och BG 900-4466 på grund av att organisationen inte inkommit med räkenskaper för 2019 och inte heller betalat årsavgiften. 

   

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Flimo.se
  Ideell förening

  Svensk Insamlingskontroll har den 22 juli 2019 fråntagit Flimo.se rätten att inneha 90-konto PG 900386-4 och BG 900-3864 och swishnr 9003864 på grund av att organisationen inte har inkommit med räkenskaper för 2018.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Al Sham Relief Välgörenhet
  Ideell förening

  Svensk Insamlingskontroll har den 25 april 2019 beslutat att frånta Al Sham Relief Välgörenhet rätten att inneha 90-konto PG 900537-2, BG 900-5372 samt Swish 9005372 på grund av att organisationen inte har följt Nordeas regelverk och inte heller Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar. 

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • ABC - Aktiva insatser för människa och miljö
  Ideell förening

  Svensk Insamlingskontroll har den 11 mars 2019 beslutat att frånta ABC - Aktiva insatser för människa och miljö rätten att inneha 90-konto PG 900743-6, BG 900-7436 samt swish 9007436 på grund av att organisationen inte inkommit med räkenskaper för det brutna verksamhetsåret 2017/2018.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Kurdistan Children's Fund, Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse

  Svensk Insamlingskontroll har den 5 september 2018 beslutat att frånta Kurdistan Children's Fund, Insamlingsstiftelse rätten att inneha 90-konto PG 900573-7 ocg BG 900-5737 på grund av att de inte har följt Nordeas regelverk och inte heller Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Föreningen Eternal i Sverige
  Ideell förening

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 14 augusti 2018 att frånta Föreningen Eternal rätten att använda 90-konto PG 900589-3 och BG 900-5893 på grund av att föreningen inte har ansökt om förlängd giltighet för sina 90-konton.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • International Aid Services
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 oktober 2016 att frånta International Aid Services rätten att använda 90-konto PG 900042-3 på grund av att föreningen inte har inkommit med räkenskaper för 2015 i tid.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor