90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 427 aktiva Organisationer

 • Stiftelsen Sveriges Fredsfond
  Stiftelse

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 februari 2012 att frånta Stiftelsen Sveriges Fredsfond rätten att använda 90-konto PG 900380-7 på grund av att stiftelsen inte har ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden
  Stiftelse

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 februari 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden rätten att använda 90-konto PG 900931-7  på grund av att stiftelsen inte har ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Palatset
  Stiftelse

  Svensk Insamlingskontroll har den 18 januari 2012 fråntagit Stiftelsen Palatset rätten att använda 90-kontona PG 900258-5 och BG 900-2585 på grund av att ett dotterbolag till stiftelsen gått i konkurs.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • UCWF - Universal Child Welfare Foundation
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 september 2011 att fråntaga UCWF - Universal Child Welfare Foundation rätten att använda 90-kontona PG 900190-0 och BG 900-1900 bland annat på grund av att föreningen inte inkommit med någon årsredovisning.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • IFIC - Insamlingsstiftelsen för Immunologisk Cancerforskning
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 13 juli 2011 att frånta IFIC - Insamlingsstiftelsen för Immunologisk Cancerforskning rätten att använda 90-kontona PG 900214-8 och BG 900-2148 bland annat på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med någon komplett delårsrapport.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stödföreningen för Gatubarn i Manila
  Ideell förening

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 15 december 2010 att frånta Stödföreningen för Gatubarn i Manilas 90-konto PG 900086-0 på grund av att föreningen har samlat in pengar till ett ändamål som inte överensstämmer med ändamålsparagrafen i föreningen stadgar samt att  föreningen inte haft Svensk Insamlingskontrolls tillstånd att bedriva insamling till detta ändamål.

  Föreningen har också använt sig av en annan 90-kontoinnehavares givarregister vid insamlingarna utan dennes eller givarnas tillstånd.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Erik Edins Insamlingsstiftelse för alkoholens och narkotikans offer
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 april 2010 att frånta Erik Edins Insamlingsstiftelse för alkoholens och narkotikans offer rätten att använda
  90-kontona PG 901502-5 och BG 901-5025 bland annat på grund av att insamlingsstiftelsen inte har en sund ekonomi.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Anhörigfondens Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 23 november 2009 att frånta Anhörigfondens Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-kontona  PG 900149-6 och BG 900-1496 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med en acceptabel delårsrapportering.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Swedish Sustainability Foundation - Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 21 september 2009 att frånta Swedish Sustainability Foundation - Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-kontona
  PG 900148-8 och BG 900-1488 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med delårsrapportering.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Komak
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 26 juni 2009 att frånta Komak rätten att använda 90-kontona PG 900738-6 och BG 900-7386 på grund av att föreningen inte betalat årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor