90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 426 aktiva Organisationer

 • Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen
  Stiftelse
  Org nr: 846002-8734
  901080-2
  900143-8
  901-0802
  9010802
  Sms: 

  BARN 100 till 72980 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mellan BARN och 100.

  Telefon: 040-689 30 40

  Stiftelsens ändamål är att på evangelisk kristen grund bedriva hjälpverksamhet bland nödlidande barn och ungdom i U-länder, samt evangelisera i dessa länder, vissa öststater och de nordiska länderna.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Riksorganisationen Unga Reumatiker
  Ideell förening
  Org nr: 802401-0251
  901704-7
  901-7047
  Telefon: 08-605 82 70

  Unga Reumatikers uppgift är att fungera som mötesplats för barn, ungdomar och unga vuxna med en reumatisk sjukdom, att sprida information om situationen för barn- och umgdomar med reumatisk sjukdom, att verka för att insatser inom forskning som rör reumatism hos barn- och ungdomar ökar samt att bedriva och vidareutveckla en demokratiskt fungerande organisation för och med barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Reumatiska sjukdomar
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Caminul Felix
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 826500-5556
  900649-5 (Barn- och Familjeby i Rumänien)
  900126-4 (Barn- och Familjeby i Thailand)
  900-6495
  900-1264
  9006495
  9001264
  Telefon: 0380-45560

  Stiftelsens ändamål är att ge medel till Caminul Felix Barnbyar och verksamhet relaterad till den i Rumänien och andra länder.

  Verksam i:
  • Europa
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Jordbruk
  • Ungdom
 • Konung Carl XVI Gustavs insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-0642
  900081-1
  900-0811
  Telefon: 070-672 84 70

  Stiftelsens ändamål är att främja ungdomars utbildning i värdebaserat ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap, stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning, stöd till ungdomars utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Prisutdelningar
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Hjälp Margit Hjälpa
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 849202-0287
  900026-6
  900-0266
  9000266
  Telefon: 0456-21870

  Stiftelsen har till ändamål att bedriva fadder- och biståndsverksamhet i Indien och Sri Lanka.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Vuxna
 • Majblommans Riksförbund
  Ideell förening
  Org nr: 857200-5083
  901907-6
  9019076
  Telefon: 031-60 68 90

  Riksförbundets ändamål är att förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, funktionsnedsättning, skador och sociala missförhållanden hos barn i Sverige. FN:s konvention om barnets rättigheter ska ligga till grund för förbundets verksamhet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
 • Johan Janssons Stiftelse för tumörforskning och Cancerskadade
  Stiftelse
  Org nr: 857500-9496
  900046-4
  Telefon: 0586-15270

  Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig verksamhet inom området muskoskeletal tumörforskning i Västsverige inkluderande Värmland genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation, att i andra hand stödja annan cancerforskning, att genom ett tillhandahållande av handikappanpassade bilar ge bilstöd till cancerskadade i Västsverige och Värmland. I första hand ska bilstödet avse dem som fått funktionshinder på grund av muskoskelateral tumörsjukdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
  • Hjälp till enskilda
 • Föreningen Göteborgs Räddningsmission
  Ideell förening
  Org nr: 857202-5974
  901701-3
  900444-1
  901-7013
  900-4441
  Telefon: 031-712 12 00

  Föreningens uppdrag är att utifrån en kristen värdegrund, med Jesus Kristus som förebild och kraftkälla, genom samverkan med församlingar, samfund och andra kristet sociala organisationer, skapa intresse och förutsättningar för ett ökat social-diakonalt engagemang för särskilt utsatta människor och människor i utsatta situationer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Stiftelsen En rökfri generation
  Stiftelse
  Org nr: 802008-1827
  901979-5
  901-9795
  Telefon: 08-10 93 00

  Stiftelsens ändamål är att bekämpa bruket av tobak. Särskilt ska stiftelsen inrikta sig på att försöka påverka barn och ungdom att aldrig börja röka.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Missbruksproblem
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Folk & Språk
  Ideell förening
  Org nr: 802014-9228
  900728-7
  900-7287
  9007287
  Telefon: 08-38 55 30
  Hemsida: www.folk.se
  E-post: info@folk.se

  Föreningen verkar för att varje folkslag, i mån av behov, genom bibelöversättning ska få del av Guds ord på sitt eget språk. Detta inbegriper även språkforskning, läsundervisning och utbildning av nationella att så snabbt som möjligt ta över arbetet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Asien
  • Oceanien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Kultur
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Volontärer
  • Vuxna

Sidor