90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens ekonomi och under läs mer finns organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 431 aktiva Organisationer

 • Stiftelsen Blodcancerfonden
  Stiftelse
  Org nr: 802013-4709
  900421-9
  900-4219
  9004219

  Fondens ändamål ska vara att ge finansiellt stöd till personal inom specialitetet hematologi. Detta stöd ska användas för utbildning och utvecklingsarbete som direkt syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Personalutveckling
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802412-7964
  901220-4
  Telefon: 070-618 40 07
  Hemsida: www.slusg.org

  Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till enskilda forskare och forskargrupper i Sverige för vetenskapliga studier och för att sprida kunskap om förbättrade behandlingsmetoder, undersökningsmetoder och om lungcancersjukdomens biologi. I första hand ska forskning med direkt klinisk tillämpning inom terapi och utredning understödjas, men även annan forskning rörande sjukdomens biologi, etiologi, epidemiologi, prevention, tidigupptäckt och förbättrat patientomhändertagande ska stödjas.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
 • Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen
  Stiftelse
  Org nr: 846002-8734
  901080-2
  900143-8
  901-0802
  9010802
  Telefon: 040-689 30 40

  Stiftelsens ändamål är att på evangelisk kristen grund bedriva hjälpverksamhet bland nödlidande barn och ungdom i U-länder, samt evangelisera i dessa länder, vissa öststater och de nordiska länderna.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Stiftelsen Teskedsorden
  Stiftelse
  Org nr: 802425-9361
  900275-9
  900-2759
  9002759
  Sms: 

  TOLERANS till 72901 för att skänka 50 kr

  Telefon: 070-763 05 65

  Stiftelsens ändamål är bland annat att bidra till en respektfull dialog mellan människor och riva murar skapade av motsättningar på grund av etnicitet, social ställning, ålder, kön, religion eller politisk inriktning med inspiration från författaren Amos Oz att vi med varsin tesked vatten tillsammans kan släcka stora och små bränder, som underblåses av oförsonlighet och fanatism. Ändamålet ska uppfyllas främst genom att årligen, om inte styrelsen beslutar att uppskjuta utdelningen till nästkommande år, vid ett och samma tillfälle utdela två priser, Stora repsektive Lilla Teskeden, bestående av en penningsumma och en silvertesked, till personer eller organisationer i vårt land, tilldelas ungdomar och Stora Teskeden ska genom ord och handling har inspirerat andra att fylla sin tesked och göra en egen insats för att stärka de humanitära värdena. Lilla Teskeden ska ttilldelas vuxna eller organisationer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Ungdom
  • Vuxna
 • KFUK - KFUM Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802004-2290
  901855-7
  9018557
  Telefon: 08-677 30 00
  Hemsida: www.kfum.se
  E-post: info@kfum.se

  KFUK-KFUM Sverige är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla till vår gemenskap och vi betonar vikten av unga människors inflytande.

  Vi vill: Skapa meningsfulla, mötesplatser där unga människor utvecklas, genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang, stimulera personligt ansvarstagande i samhället, verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar, verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle som är baserat på övertygelsen om människors lika värde, verka för solidaritet och rättvisa, genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk, ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Missbruksproblem
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Second hand
  • Ungdom
 • Riksorganisationen Unga Reumatiker
  Ideell förening
  Org nr: 802401-0251
  901704-7
  901-7047
  9017047
  Telefon: 08-605 82 70

  Unga Reumatikers uppgift är att fungera som mötesplats för barn, ungdomar och unga vuxna med en reumatisk sjukdom, att sprida information om situationen för barn- och umgdomar med reumatisk sjukdom, att verka för att insatser inom forskning som rör reumatism hos barn- och ungdomar ökar samt att bedriva och vidareutveckla en demokratiskt fungerande organisation för och med barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Reumatiska sjukdomar
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Föreningen Mutomoprojektet
  Ideell förening
  Org nr: 802456-7417
  900245-2
  900-2452
  Telefon: 0708-337726
  Hemsida: www.mutomo.se

  Föreningens ändamål är att på ideell grund stödja hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i Kitui County, Kenya med insatser som ska vara mönsterbildande. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom företrädesvis utveckla följande ormåden i distriktet: vattenförsörjning , mikrokreditverksamhet, hållbar utveckling, byggnation och reparation av skolbyggnader, fadderbarnsverksamhet, familjeplanering och idrott.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Caminul Felix
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 826500-5556
  900649-5 (Barn- och Familjeby i Rumänien)
  900126-4 (Barn- och Familjeby i Thailand)
  900-6495
  900-1264
  9006495
  9001264
  Telefon: 0380-45560

  Stiftelsens ändamål är att ge medel till Caminul Felix Barnbyar och verksamhet relaterad till den i Rumänien och andra länder.

  Verksam i:
  • Europa
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Jordbruk
  • Ungdom
 • Konung Carl XVI Gustavs insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-0642
  900081-1
  900-0811
  Telefon: 070-672 84 70

  Stiftelsens ändamål är att främja ungdomars utbildning i värdebaserat ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap, stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning, stöd till ungdomars utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Prisutdelningar
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Johan Janssons Stiftelse för tumörforskning och Cancerskadade
  Stiftelse
  Org nr: 857500-9496
  900046-4
  9000464
  Telefon: 0586-15270

  Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig verksamhet inom området muskoskeletal tumörforskning i Västsverige inkluderande Värmland genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation, att i andra hand stödja annan cancerforskning, att genom ett tillhandahållande av handikappanpassade bilar ge bilstöd till cancerskadade i Västsverige och Värmland. I första hand ska bilstödet avse dem som fått funktionshinder på grund av muskoskelateral tumörsjukdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
  • Hjälp till enskilda

Sidor