90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 426 aktiva Organisationer

 • Kristna Fredsrörelsen
  Ideell förening
  Org nr: 826000-8696
  900031-6
  900-0316
  9000316
  Telefon: 08-453 68 40
  Hemsida: www.krf.se
  E-post: info@krf.se

  Föreningen är en ickevåldsrörelse, som utifrån evangeliets budskap om Guds rike vill verka för rättvisa och fred, allmän och total nedrustning samt ett samhälle utan våld.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  Område:
 • Mission Aviation Fellowship, MAF-Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 822001-7506
  900891-3
  900-8913
  Telefon: 070-7918302
  Hemsida: www.maf.se
  E-post: office@maf.se

  Föreningens ändamål är bland annat att medverka till och utveckla kristet missions- och biståndsarbete genom att i MAF International och andra systerorganisationer medelst flyg, teknologi och utbildning betjäna och stödja nationella kristna kyrkor, missions-, bistånds- och katastroforganisationer samt nationella infrastrukturer. Föreningen sprider även information om miljö och livsförhållanden i länder där föreningen verkar.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  • Oceanien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
 • Cancerföreningen Gävleborg
  Ideell förening
  Org nr: 885001-7404
  901407-7
  901-4077
  9014077
  Telefon: 026-66 08 40

  Föreningens ändamål är att utöva stödverksamhet bland lokalföreningernas medlemmar och att upplysning ges om de cancersjukas förhållanden och göra framställningar till och samverka med landstinget, kommunala myndigheter, regionala samarbetsorgan och andra intressepartner.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Lille Hans
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802402-3742
  901045-5
  Telefon: 08-87 81 70

  Stiftelsen ändamål är att främja att behövande barn och ungdomar mellan 0 - 18 år kan erhålla psykoanalytisk behandling, understödja forskning och utbildning inom barn- och ungdomspsykoanalys.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Stiftelsen Skåne Stadsmission
  Stiftelse
  Org nr: 846004-8716
  900325-2
  900324-5
  900-3252
  9003252
  Telefon: 040-664 22 40

  Stiftelsen har till ändamål att bedriva social och diakonal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barn och ungdomars vård, fostran och utbildning.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • BLLF Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 802016-0100
  900428-4
  900-4284
  9004284
  Telefon: 070-508 43 65
  Hemsida: www.bllf.se
  E-post: adm@bllf.se

  Föreningens syfte är att arbeta för avskaffandet av olika former av livegenskap var de än förekommer, att arbeta för alla barns rätt till utbildning och frihet och mot barnarbete, att stimulera och underlätta kontakter och informationsutbyte mellan organisationer i olika länder som arbetar för samma mål och att sprida information i Sverige för att skapa ett ökat medvetande om och engagemang för frågor om livegenskap och tvångsarbete.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802412-7964
  901220-4
  Telefon: 070-618 40 07
  Hemsida: www.slusg.org

  Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till enskilda forskare och forskargrupper i Sverige för vetenskapliga studier och för att sprida kunskap om förbättrade behandlingsmetoder, undersökningsmetoder och om lungcancersjukdomens biologi. I första hand ska forskning med direkt klinisk tillämpning inom terapi och utredning understödjas, men även annan forskning rörande sjukdomens biologi, etiologi, epidemiologi, prevention, tidigupptäckt och förbättrat patientomhändertagande ska stödjas.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
 • Föreningen Mutomoprojektet
  Ideell förening
  Org nr: 802456-7417
  900245-2
  900-2452
  Telefon: 0708-337726
  Hemsida: www.mutomo.se

  Föreningens ändamål är att på ideell grund stödja hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i sydöstra Kenya och främst i Mutomodistriktet. Ändamålet uppfylls genom hjälp till självhjälp inom främst områdena, förbättrad vattenförsörjning och vattenförädling, hållbar utveckling med främjande av rationellt jordbruk och entreprenörskap, stöd och bygghjälp till skolor, stöd till sårbara individer, främst kvinnor och barn.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
 • KFUK - KFUM Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802004-2290
  901855-7
  9018557
  Telefon: 08-677 30 00
  Hemsida: www.kfum.se
  E-post: info@kfum.se

  KFUK-KFUM Sverige är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla till vår gemenskap och vi betonar vikten av unga människors inflytande.

  Vi vill: Skapa meningsfulla, mötesplatser där unga människor utvecklas, genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang, stimulera personligt ansvarstagande i samhället, verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar, verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle som är baserat på övertygelsen om människors lika värde, verka för solidaritet och rättvisa, genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk, ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Missbruksproblem
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Second hand
  • Ungdom
 • Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen
  Stiftelse
  Org nr: 846002-8734
  901080-2
  900143-8
  901-0802
  9010802
  Sms: 

  BARN 100 till 72980 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mellan BARN och 100.

  Telefon: 040-689 30 40

  Stiftelsens ändamål är att på evangelisk kristen grund bedriva hjälpverksamhet bland nödlidande barn och ungdom i U-länder, samt evangelisera i dessa länder, vissa öststater och de nordiska länderna.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna

Sidor