90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens ekonomi och under läs mer finns organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 431 aktiva Organisationer

 • Insamlingsfonden Bissen Brainwalk
  Ideell förening
  Org nr: 802487-7824
  900414-4
  900-4144
  9004144
  Telefon: 070-3761172

  Insamlingsfonden Bissen Brainwalk har som ändamål att samla in pengar till forskning samt sprida information om och förståelse kring hjärnans alla sjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-3643
  900410-2
  900-4102
  9004102
  Telefon: 073-574 97 98
  Hemsida: www.jlof.net
  E-post: info@jlof.net

  Stiftelsens ändamål skall vara såsom insamlingsstiftelse genom konkreta och hållbara projekt och program, driva internationellt utvecklings- och hjälparbete som förbättrar möjligheterna för fattiga och utsatta i de samhällen där stiftelsen verkar genom att bland annat främja: utbildning, bevarande av kultur, kulturarv och historia, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald, fred och försoning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Missbruksproblem
  • Prisutdelningar
  • Samhällsuppbyggnad
  • Stipendieverksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Bevarande projekt
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Jordbruk
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
  • Äldre
 • Scouterna
  Ideell förening
  Org nr: 802006-2942
  900316-1
  900522-4 för OCR
  900-3161
  900-5224 för OCR
  9005224
  Telefon: 08-56 84 32 00

  Scouternas syfte är att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla medborgare, i såväl det lokala som globala samhället. Detta sker genom scoutmetoden som pedagogisk grund och utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Barn
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • BLLF Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 802016-0100
  900428-4
  900-4284
  9004284
  Telefon: 070-508 43 65
  Hemsida: www.bllf.se
  E-post: adm@bllf.se

  Föreningens syfte är att arbeta för avskaffandet av olika former av livegenskap var de än förekommer, att arbeta för alla barns rätt till utbildning och frihet och mot barnarbete, att stimulera och underlätta kontakter och informationsutbyte mellan organisationer i olika länder som arbetar för samma mål och att sprida information i Sverige för att skapa ett ökat medvetande om och engagemang för frågor om livegenskap och tvångsarbete.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Palestinagrupperna i Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802009-9258
  901157-8
  Telefon: 08-641 72 88

  Föreningens ändamål är att samla en bred opinion för det palestinska folkets rättigheter. Föreningen lämnar också bistånd som stödjer det palistinska folkets strävan eller oberoende och demokrati (benämnd Palestinainsamlingen).

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Diabetes
  • Forskning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
 • Insamlingsstiftelsen Lille Hans
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802402-3742
  901045-5
  Telefon: 08-87 81 70

  Stiftelsen ändamål är att främja att behövande barn och ungdomar mellan 0 - 18 år kan erhålla psykoanalytisk behandling, understödja forskning och utbildning inom barn- och ungdomspsykoanalys.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Stiftelsen Blodcancerfonden
  Stiftelse
  Org nr: 802013-4709
  900421-9
  900-4219
  9004219

  Fondens ändamål ska vara att ge finansiellt stöd till personal inom specialitetet hematologi. Detta stöd ska användas för utbildning och utvecklingsarbete som direkt syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Personalutveckling
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Stiftelsen Skåne Stadsmission
  Stiftelse
  Org nr: 846004-8716
  900325-2
  900324-5
  900-3252
  9003252
  Telefon: 040-664 22 40

  Stiftelsen har till ändamål att bedriva social och diakonal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barn och ungdomars vård, fostran och utbildning.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Kristna Fredsrörelsen
  Ideell förening
  Org nr: 826000-8696
  900031-6
  900-0316
  9000316
  Telefon: 08-453 68 40
  Hemsida: www.krf.se
  E-post: info@krf.se

  Föreningen är en ickevåldsrörelse, som utifrån evangeliets budskap om Guds rike vill verka för rättvisa och fred, allmän och total nedrustning samt ett samhälle utan våld.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  Område:
 • Mission Aviation Fellowship, MAF-Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 822001-7506
  900891-3
  900-8913
  Telefon: 070-7918302
  Hemsida: www.maf.se
  E-post: office@maf.se

  Föreningens ändamål är bland annat att medverka till och utveckla kristet missions- och biståndsarbete genom att i MAF International och andra systerorganisationer medelst flyg, teknologi och utbildning betjäna och stödja nationella kristna kyrkor, missions-, bistånds- och katastroforganisationer samt nationella infrastrukturer. Föreningen sprider även information om miljö och livsförhållanden i länder där föreningen verkar.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  • Oceanien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp

Sidor