90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 426 aktiva Organisationer

 • The Perfect World Foundation
  Ideell förening
  Org nr: 802453-0530
  900388-0
  900-3880
  9003880
  Sms: 

  TPW100 till 72901 för att skänka 100 kr.

  TPW till 72901 för att bli månadsgivare om 100 kr.

  Klimatneutral till 72901 för att månadsgivare om 100 kr.

  Telefon: 031-17 00 00

  Föreningens ändamål är att sprida medvetenhet och kunskap om utrotningshotade djurarter och naturområden och verka för dess fortlevnad, att verka för att stoppa den illegala handeln med djur- och naturprodukter, att stötta krisdrabbade områden inom djur- och naturfrågor genom att sprida information, dels via fysiska event, men även genom spridning på internet via olika sociala medier, att stötta och främja organisationer ekonomiskt och i deras verksamhet på plats i dessa krisdrabbade områden, att samla in medel med syftet att främja arbetet med att bevara jordens djur och natur.

  Verksam i:
  • Globalt
  Ändamål:
  • Djur
  • Miljö/Natur
  • Utbildning
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Insamlingsstiftelsen Skiers Left - Mikaelas minne
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-8352
  900383-1
  900-3831
  9003831
  Telefon: 070-955 00 42

  Stiftelsens ändamål är att genom bidrag stödja och främja vetenskaplig forskning inom alpin miljö samt lämna bidrag för utbildning, undervisning och sådan verksamhet som möjliggör för ungdomar att på ett säkert och tryggt sätt vistas i alpin natur, i huvudsyfte för friåkning (av i första hand kvinnor) samt genom bidrag stödja aktuell målgrupp genom att lämna bidrag till säkerhetsutrustning, tävlingsavgifter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Miljö/Natur
  • Utbildning
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-9269
  900372-4
  900385-6
  900-3724
  900-3856
  9003724
  Telefon: 08-411 88 22
  Hemsida: www.oxfam.se
  E-post: info@oxfam.se

  Stiftelsen ändamål är att skapa medvetenhet om människor som lever i fattigdom och drabbas av orättvisor, att fostra medborgare genom att föra samman och mobilisera människor genom kampanjer och samla in medel till projekt och program som hålls av Oxfam och Oxfam Novib för att stärka fattiga och marginaliserade människor och då särskilt kvinnor, i syfte att skapa en rättvis värld utan fattigdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
  • Jordbruk
  • Jämställdhet
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Rättshjälp
  • Skyddat boende
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-9277
  900391-4
  900-3914
  Telefon: 08-522 49 790

  Insamlingensstiftelsen Interpeace Swedens ändamål är att understödja International Peacebuiling Alliance (Interpeace) ändamål att bistå lokala och nationella aktörer men också det internationella samfundet för att förhindra och få ett slut på konflikter och att företa återuppbyggnad efter krig. De skall utföra detta arbete i första hand med tillämpning av Interpeace metoder.

  Verksam i:
  • Globalt
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Hållbar utveckling
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Emmaus Stockholm
  Ideell förening
  Org nr: 802016-9846
  900397-1
  900-3971
  9003971
  Telefon: 08-744 22 22

  Föreningens målsättning är att i solidaritet med världens fattiga och förtryckta folk arbeta för en rättvis fördelningn av jordens resurser, att genom tillvaratagande och återbruk av vårt samhälles överflöd skapa resurser för stöd, främst till folkliga organisationer, vari människorna själva tagit upp kampen för en människovärdig tillvaro och mot orsakerna till den nöd de tvingas leva i, att genom insamlingarna, anordnande av studier och på annat sätt, informera om fattigdomens och förtryckets orsaker, samt att verka för en ökad solidaritet mellan Sverige och folken i syd.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  Område:
  • Flyktingar
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
 • Insamlingsfonden Bissen Brainwalk
  Ideell förening
  Org nr: 802487-7824
  900414-4
  900-4144
  9004144
  Telefon: 070-3761172

  Insamlingsfonden Bissen Brainwalk har som ändamål att samla in pengar till forskning samt sprida information om och förståelse kring hjärnans alla sjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-3643
  900410-2
  900-4102
  9004102
  Telefon: 073-574 97 98
  Hemsida: www.jlof.net
  E-post: info@jlof.net

  Stiftelsens ändamål skall vara såsom insamlingsstiftelse genom konkreta och hållbara projekt och program, driva internationellt utvecklings- och hjälparbete som förbättrar möjligheterna för fattiga och utsatta i de samhällen där stiftelsen verkar genom att bland annat främja: utbildning, bevarande av kultur, kulturarv och historia, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald, fred och försoning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Missbruksproblem
  • Prisutdelningar
  • Samhällsuppbyggnad
  • Stipendieverksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Bevarande projekt
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Jordbruk
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
  • Äldre
 • Scouterna
  Ideell förening
  Org nr: 802006-2942
  900316-1
  900522-4 för OCR
  900-3161
  900-5224 för OCR
  9005224
  Telefon: 08-56 84 32 00

  Scouternas syfte är att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla medborgare, i såväl det lokala som globala samhället. Detta sker genom scoutmetoden som pedagogisk grund och utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Barn
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Palestinagrupperna i Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802009-9258
  901157-8
  Telefon: 08-641 72 88

  Föreningens ändamål är att samla en bred opinion för det palestinska folkets rättigheter. Föreningen lämnar också bistånd som stödjer det palistinska folkets strävan eller oberoende och demokrati (benämnd Palestinainsamlingen).

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Diabetes
  • Forskning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
 • Stiftelsen Blodcancerfonden
  Stiftelse
  Org nr: 802013-4709
  900421-9
  900-4219
  9004219

  Fondens ändamål ska vara att ge finansiellt stöd till personal inom specialitetet hematologi. Detta stöd ska användas för utbildning och utvecklingsarbete som direkt syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Personalutveckling
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna

Sidor