Nyckeltal för IT for Children

Org nr: 802493-7735 Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto(tkr)347181
Eget kapital (tkr)9983
Kostnader / Totala intäkter i %514
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7194
KommentarFöreningen är nybildad och har haft sitt första verksamhetsår. Föreningen beviljades 90-konto november 2015.
Kommentar