Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Teach for Sweden

Org nr: 802477-9103 Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)8 83310 99312 121
Eget kapital (tkr)3 0503 8193 806
Kostnader / Totala intäkter i %161214
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %788186
Kommentar
Kommentar