Nyckeltal för Ulla-Brita Palm Insamlingsstiftelsen Soptippen

Org nr: 857206-4247 Insamlingsstiftelse

År20162017
Totala intäkter (tkr)893849
Eget kapital (tkr)1 9311 747
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%
Kommentar