Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Rättvis Skatteprocess

Org nr: 802480-0164 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)9701 100400
Eget kapital (tkr)13441423
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)33%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%
Kommentar