Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

Org nr: 802480-4810 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)5347082
Eget kapital (tkr)493403352
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)28%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)107%
Kommentar
Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.