Nyckeltal för Barnens Framtid

Org nr: 802467-1573 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)568333
Eget kapital (tkr)11696
Kostnader / Totala intäkter i %1322
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7784
Kommentar