Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen

Org nr: 802425-9999 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)9 17711 47012 594
Eget kapital (tkr)1 2182 7433 399
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar