Nyckeltal för IT for Children

Org nr: 802493-7735 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)347181572
Eget kapital (tkr)9983107
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%
Kommentar