Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation

Org nr: 802477-8089 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)3 9825 3486 484
Eget kapital (tkr)89100107
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%
Kommentar