Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Teach for Sweden

Org nr: 802477-9103 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)10 99312 12116 432
Eget kapital (tkr)3 8193 8063 981
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)84%
Kommentar