Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen "Mag-tarmfonden" för Gastroenterologisk och Hepatologisk Forskning

Org nr: 802426-4577 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)9001 1701 734
Eget kapital (tkr)484651 426
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)66%
Kommentar