Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen WONSA

Org nr: 802478-2727 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)1 9542 3364 354
Eget kapital (tkr)10974587
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar