Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn

Org nr: 802478-3733 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)2 0492 1842 006
Eget kapital (tkr)510703884
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)83%
Kommentar