Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen ChildFriend

Org nr: 802478-1505 Insamlingsstiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1 4419271 2461 207
Eget kapital (tkr)85156163266
Kostnader / Totala intäkter i %25231716
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %69708280
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under slutet av 2014. 2015 är föreningens första verksamhetsår. Haft stora initiala kostnader.Föreningen är i uppstartsskede
Kommentar