Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania

Org nr: 802425-5757 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)488471769
Eget kapital (tkr)602463720
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%
Kommentar