Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige

Org nr: 802477-9269 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)33 38362 54454 711
Eget kapital (tkr)3 1111 5652 694
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)39%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)58%
Kommentar