Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Project Playground
  Ideell förening
  Org nr: 802450-8924

  Project Playground har den 4 januari 2021 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900473-0, 900520-8 och BG nummer 900-4730 och 900-5208 samt swish nummer 9004730.

   

   

   

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-8832
  90-konto sedan: 2019
  900688-3
  900-6883
  9006883
  Telefon: 08-660 40 20

  Stiftelsen har till ändamål att arbeta för att kunna göra olika insamlingar för välgörande ändamål för olika barn i behov genom att underlätta och förbättra

  livssituationen för dessa barn. Detta kan göras genom att bl.a. samla in pengar via olika projekt genom olika bidrag, byggande av skolor, verka för renare vatten m.m.   

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hälsovård
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
 • Dandelion Africa Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802467-4544
  90-konto sedan: 2019
  900659-4
  900-6594
  Telefon: 070-513 50 07

  Föreningens ändamål som är att verka, utan eget vinstsyfte, för att stödja den kenyanska organisationen Dandelion Africa Kenya i deras arbete med utbildning inom bland annat hälsa och entreprenörskap samt att stärka unga kvinnors möjlighet att fullfölja sina studier. Utbildningen inom entreprenörskap inkluderar kompetensutveckling för att minska framförallt kvinnors beroendeställning i samhället. Organisationen erbjuder personlig utveckling, entreprenörskap samt lån i form av mikrofinansiering till identifierade uppstartsprojekt. Föreningen ska verka för att skapa medvetenhet i Sverige om organisationens arbete i Kenya. 

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Bevarande projekt
  • Fadderverksamhet
  • Familjer
  • Hjälp till självhjälp
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
  • Vuxna
 • RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade
  Ideell förening
  Org nr: 857209-4129
  90-konto sedan: 2019
  900654-5
  9006545
  Telefon: 070-534 18 82
  Hemsida: www.rav.se

  RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödades ändamål är att verka för att anhöriga och andra närstående till dem som har dödats eller kan antas ha dödats genom våldsbrott får ett bättre stöd från samhället. RAV ska verka för att vara medmänskligt stöd till anhöriga och andra närstående till våldsdödade, vara opinionsbildande och ta tillvara anhörigas intressen genom att aktivt samla in anhörigas erfarenheter och lyfta dem i samhällsdebatten, både till politiker, myndigheter och medier, utbilda för att förbättra bemötandet av anhöriga till våldsdödade, vara remissinstans vid utredningar och lagförslag samt aktivt arbeta för att påverka politiska företrädare i frågor som berör våldsdödade och dess anhöriga.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Familjer
  • Telefonjour
 • Bombali Health Development
  Ideell förening
  Org nr: 802508-9874
  90-konto sedan: 2019
  900655-2
  900-6552
  9006552
  Telefon: 076-109 87 13

  Bombali Health Developments ändamål är att bedriva ideell verksamhet till stöd för hållbar hälsovård i Bombali, Sierra Leone.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
 • Stiftelsen Dispurse
  Stiftelse
  Org nr: 863500-7340
  90-konto sedan: 2017
  900599-2
  900-5992
  9005992
  Telefon: 0302-230 90

  Stiftelsen har till syfte att främja ungdoms vård och fostran, att stödja undervisning och utbildning, att utöva hjälpverksamhet bland behövande och att stödja vetenskaplig forskning.

  Verksam i:
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vuxna
 • Talita
  Ideell förening
  Org nr: 802417-1987
  90-konto sedan: 2017
  900598-4
  900-5984
  Telefon: 070-430 44 64
  Hemsida: www.talita.se

  Talita är en ideell förening som har till syfte att erbjuda stöd och hjälp till kvinnor som utnyttjats, eller riskerar att utnyttjas, i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I utlandet kan även minderåriga inkluderas i målgruppen. Föreningen arbetar utifrån kristna grundläggande värderingar.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Kvinnor
  • Rehabilitering
  • Skyddat boende
  • Trafficking
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen ChildFriend
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802478-1505
  90-konto sedan: 2014
  900426-8
  900-4268
  9004268
  Telefon: 073-358 19 84

  Stiftelsen har som ändamål att utifrån FN:s barnkonvention och den kristna värdegrunden skydda barn ifrån och förhindra att de utsätts för prostitution, sexuella övergrepp, våld, droger, fängelse, utanförskap eller annat lidande som påverkar barnets livssituation.

  För att uppfylla ändamålet skall stiftelsen eller genom den Thailändska stiftelsen BaanChivitMai Foundation och andra organisationer i Sydosasien bygga och driva hem där barn kan växa upp, medverka till att barnen får utbildning och/eller arbete, starta och driva inkomstgenererande aktiviteter med syfte att finansiera dessa verksamheter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Trafficking
 • Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802478-3436
  90-konto sedan: 2021
  900768-3
  900-7683
  Telefon: 070-9553153

  Stiftelsen ändamål är att arbeta främjande, stödjande och förebyggande för att minska unga människors utsatthet och sexuella utsatthet samt att erbjuda kvalificerat stöd och hjälp till dem som blivit utsatta och till dem som utsätter andra. Stiftelsen arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle. Stiftelsens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Denna vision ska styra all verksamhet stiftelsen är involverad i och verksamheten ska ha ett inkluderande förhållningssätt och rikta sig till alla unga människor oavsett kön, genus, sexualitet och etnicitet. Stiftelsens verksamhet ska präglas av jämställdhet, inkludering och respekt för demokratins idéer samt aktivt ställningstagande mot diskriminering och rasism. Stiftelsen vilar på feministisk grund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen ska arbeta med metodutveckling, metodspridning, utbildning, kvalificerat stöd och hjälp, opinionsbildning för inkludering och normkritik. Stiftelsen ska genom stöd eller egna aktiviteter/verksamheter verka inom fältet förebyggande arbete mot våld och sexuellt våld samt främja jämställdhet och inkludering.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Trafficking
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Brännskadefonden - Swedish Burn Care Foundation
  Ideell förening
  Org nr: 802532-0808
  90-konto sedan: 2021
  900772-5
  900-7725
  Telefon: 0709-300102

  Föreningens ändamål är att bedriva ideell verksamhet för att på olika sätt stötta och förbättra behandling av sår- och brännskadade i Afrika. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna

Sidor