Aktuellt

March 20, 2017

Brev ställt till organisationer och deras revisorer mars 2017

March 9, 2017

Avslutade 90-konton

Insamlingsstiftelsen KNPO har på egen begäran den 9 mars 2017 avslutat sina 90-konton PG 900405-2 och BG 900-4052.