Aktuellt

30 September, 2016

Brev ställt till organisationerna och deras revisorer september 2016

27 September, 2016

Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 september 2016 att frånta Livslustfonden Cancer. För dig som har eller har haft cancer rätten att använda 90-konto 900423-5 på grund av att föreningen  inte inkommit med fullständiga räkenskaper för 2015.

27 September, 2016

Allmänhetens gåvor ökade med 1 miljard

Vi offentliggör idag vår statistik för 2015.

Se vidare under fliken statistik.

Den definitiva statistiken publiceras november 2016.

26 September, 2016

Avslutat 90-konto

Insamlingsstiftelsen Forskare mot Magsäckscancer har på egen begäran den 26 september 2016 avslutat sitt 90-konto PG 900198-3.

26 September, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Help to Help har den 26 september 2016 beviljats 90.konto PG 900540-6 och BG 900-5406.

Stiftelsen ändamål är att, med hjälp av insamlade medel, verka för att främja positiv utveckling i utvecklingsländer genom att ge bidrag för, eller låna ut medel till, eftergymnasiala studier för unga studenter. Stiftelsen kan använda medel för att stödja ändamål som möjliggör studier för ungd0mar. Vidare ska stiftelsen verka för samarbete mellan studenter och arbetsmarknad samt ge hjälp och stöd i frågor gällande entreprenörskap och yrkesliv. I den mån det är lämpligt ska Help to Help hjälpa företag i respektive land att rekrytera studenter till Help to Helps nätverk.

12 September, 2016

Avslutade 90-konton

Insamlingsstiftelsen National Geographic Global Exploration Fund - Europe har den 12 september 2016 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900435-9 och BG 900-4359.

7 September, 2016

Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 7 september 2016 att frånta Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning rätten att använda 90-kontona PG 900348-4 och BG 900-3484 på grund av att stiftelsen inte inkommit med ansökan om förlängd giltighetstid.

7 September, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Örebro Stadsmission har den 7 september 2016 beviljats 90-konto PG 900531-5 och BG 900-5315.

Örebro Stadsmission har till ändamål att utifrån kristen humanistisk grundsyn utöva diakonalt stöd och social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, äldre och sjuka samt verka för barn och ungdomars vård, utbildning och fostran.

2 September, 2016

Avslutat 90-konto

Föreningen Kisumu har den 2 september 2016 på egen begäran avslutad sitt 90-konto PG 900464-9.