Aktuellt

22 Augusti, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

PeaceWorks Sweden har den 19 augusti 2016 beviljats 90-konto PG 900535-6 och BG 900-5356.

 

PeaceWorks Swedens syfte är att bidra till ungas organisering för fred i Sverige och världen genom att erbjuda: praktiskt och ekonomiskt stöd till unga att starta och driva föreningar, fredsfrämjande projekt och aktiviteter i Sverige och Colombia, utbytesprogram i form av volontärutbyten samt praktikplatser genom PeaceWorks Colombiakontor och internationella samarbetspartners, Utbildningar och praktiska verktyg för att öka kunskap och medvetenhet kring fredsfrågor, internationellt samarbete samt organisering för fred, Plattformar där unga får vara ledande i diskussioner kring nationella och internationella frågor för ökad delaktighet och påverkan i samhället.