Aktuellt

21 Juli, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma har den 13 juli 2016 beviljats 90-konto PG 900532-3 och BG 900-5323.

 

Föreningens ändamål är att bedriva en aktiv verksamhet och verka för en rättvis sjukvård av hög kvalitet, med särskild målsättning: att samla och sprida kunskap och erfarenheter om den sjukvård som finns att tillgå för vår patientgrupp. Förening och nätverk för nack-, -rygg och hjärnskadade till följd av direkt och indirekt våld samt våra anhöriga, samt alla övriga intresserade. Föreningen förvaltar NRH Fonden - Nack-, Rygg- & Hjärnskadefonden vilken föreningens styrelse beslutar enhälligt vilket eller vilka ändamål som ska stödjas ekonomiskt, syftet att ge sökande ekonomiskt stöd ska generera ökad kunskapsspridning som kan gynna skadegruppen i sin helhet.

21 Juli, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Sepsisfondens Insamlingsstiftelse har den 12 juli 2016 beviljats 90-konto PG 900526-5 och BG 900-5265.

Stiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera vetenskaplig forskning om sepsis i Sverige och i utlandet. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser.

11 Juli, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Al Sham Relief Välgörenhet har den 11 juli 2016 beviljats 90-konto PG 900537-2.

 

Föreningen har som ändamål att bedriva välgörenhet med särskild målsättning att hjälpa syriska barn i Turkiet genom att via mottagande organisation i Turkiet ge bistånd till barnens vårdnadshavare för att kunna köpa mat, kläder, medicin till barnen samt bidra till att organisation i Turkiet anordnar barnhem för föräldralösa barn.