Aktuellt

30 Juni, 2016

Avslutade 90-konton

Insamlingsstiftelsen Alois Alzheimer har den 30 juni 2016 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900339-3 och BG 900-3393.

29 Juni, 2016

Avslutade 90-konton

LP-verksamhetens Insamlingsstiftelsen har på egen begäran den 29 juni 2016 avslutat sina 90-konton PG 901696-5 och BG 901-6965.

9 Juni, 2016

Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll har den 9 juni 2016 beslutat att frånta RSK Riksföreningen Stoppa mäns våld mot Kvinnor rätten att använda 90-kontona PG 900273-4 och BG 900-2734 på grund av att de inte har följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.