Aktuellt

22 mars, 2012
Barn i Fokus Insamlingsstiftelse har den13 Februari 2012 beviljats 90-konto PG 900278-3 och den 22 mars 2012 beviljats 90-konto BG 900-2783. Insamlingsstiftelsens ändamål är att hjälpa behövande barn i fattiga områden till att få ett...
21 mars, 2012
Stiftelsen Teskedsorden har den 22 december 2011 beviljats 90-konto PG 900275-9 och den 21 mars 2012 beviljats 90-konto BG 900-2759. Stiftelsen ändamål är bland annat att bidra till en respektfull dialog mellan människor och riva murar skapade...
19 mars, 2012
Här biläggs ett förslag till Bestyrkanderapport för kontorevisorer avseende våra blanketter resultat-och balansräkningen. Förslaget har utarbetats tillsammans med en arbetsgrupp från FAR.
8 mars, 2012
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset har den 6 februari 2012 beviljats 90-konto PG 900276-7 och den 8 mars 2012 beviljats 90-konto BG 900-2767. Stiftelsen ändamål är bland annat att driva ett aktivitetshus för Idrott, Musik, Utbildning/skolverksamhet,...
7 mars, 2012
Fritidsforum -Riksförbundet Sveriges Fritids och Hemgårdar har den 9 februari 2012 beviljats 90-konto PG 90 02 77-5 och den 7 mars 2012 BG 900-2775. Föreningen har bl.a. till ändamål att utveckla mötesplatser som på demokratisk grund...
5 mars, 2012
Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 februari 2012 att frånta Stiftelsen Sveriges Fredsfond rätten att använda 90-konto PG 900380-7 på grund av att stiftelsen inte har ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot. 
5 mars, 2012
Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 februari 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden rätten att använda 90-konto PG 900931-7  på grund av att stiftelsen inte har ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.