Frågor och Svar

Nedan svarar vi på våra vanligaste frågor.

När publiceras den årliga statistiken?

Statistiken publiceras i mitten av augusti och avser senaste inrapporterade räkenskapsåret.