När publiceras den årliga statistiken?

Den årliga sammanställda statistiken publiceras i mitten av augusti månad under fliken statistik och avser det senaste inrapporterade räkenskapsåret. Statistiken uppdateras därefter under månaden oktober/november med mera detaljerade uppgifter. Nyckeltalen för respektive organisation publiceras löpande efter att den årliga granskingen har slutförts.