När publiceras den årliga statistiken?

Den årliga sammanställda statistiken publiceras i mitten av augusti månad under fliken statistik, avser det senaste inrapporterade räkenskapsåret. Nyckeltalen för respektive organisation publiceras löpande efter att den årliga granskingen har slutförts.