90-konton

Nyckeltal för Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan

Org nr: 252002-6531
Organisationstyp: 
Trossamfund

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)214 073236 401
Eget kapital (tkr)101 252109 839
Kostnader / Totala intäkter i %65
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9091
Kommentar
Comment

Nyckeltal för Stiftelsen Zonny

Org nr: 802477-7925
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)6856
Eget kapital (tkr)19-22
Kostnader / Totala intäkter i %7477
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10996
KommentarStiftelsen är nybildad och har initialt höga administrativa kostnader.Stiftelsen är uppstartsfasen.
Comment

Nyckeltal för Stiftelsen New Life Mission

Org nr: 802478-3410
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)2 6783 179
Eget kapital (tkr)970672
Kostnader / Totala intäkter i %912
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %77101
Kommentar
Comment

Nyckeltal för FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden

Org nr: 802422-2393
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)85116
Eget kapital (tkr)2429
Kostnader / Totala intäkter i %87
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9190
Kommentar
Comment

Nyckeltal för Föreningen Alla Kvinnors Hus

Org nr: 802016-5463
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)13 12815 439
Eget kapital (tkr)5 7396 151
Kostnader / Totala intäkter i %44
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9596
Kommentar
Comment

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen The Swedish Foundation in Support of Human Rights Watch

Org nr: 802478-1885
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)6 2415 981
Eget kapital (tkr)5 7625 324
Kostnader / Totala intäkter i %411
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %496
KommentarStiftelsen är nyetablerad och under uppbyggnad.
Comment

Nyckeltal för MOD - Mer organdonation

Org nr: 802465-1591
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)3 0472 971864
Eget kapital (tkr)544863293
Kostnader / Totala intäkter i %1617
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8383149
Kommentar
Comment