90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Teach for Sweden

Org nr: 802477-9103
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)8 83310 993
Eget kapital (tkr)3 0503 819
Kostnader / Totala intäkter i %1612
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7881
Kommentar
Comment

Nyckeltal för Muslim Aid Sweden

Org nr: 802489-9265
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)4 2205 919
Eget kapital (tkr)5273 363
Kostnader / Totala intäkter i %1111
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7632
KommentarOrganisationen är under uppstart och konsoliderar sig för framtiden.
Comment

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Våra Barn

Org nr: 802477-3650
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)593748
Eget kapital (tkr)328767
Kostnader / Totala intäkter i %2214
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7927
KommentarUtbetalning till ändamålet blev försenat och bidragen har då utbetalats i början av år 2017.
Comment

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen "Mag-tarmfonden" för Gastroenterologisk och Hepatologisk Forskning

Org nr: 802426-4577
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)908900
Eget kapital (tkr)19748
Kostnader / Totala intäkter i %78
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %112109
Kommentar
Comment

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen WONSA

Org nr: 802478-2727
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)6211 954
Eget kapital (tkr)0109
Kostnader / Totala intäkter i %2313
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7781
Kommentar
Comment

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn

Org nr: 802478-3733
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)6022 049
Eget kapital (tkr)353510
Kostnader / Totala intäkter i %38
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3984
KommentarOrganisationen ör nybildad och ehöll sitt 90-konto under 2015.
Comment

Nyckeltal för Riksföreningen Jordens Vänner

Org nr: 855100-9882
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)5 77710 178
Eget kapital (tkr)424602
Kostnader / Totala intäkter i %185
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8693
Kommentar
Comment