Avslutade konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Forskare mot Magsäckscancer

Org nr:
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)9567651420
Eget kapital (tkr)20614823
Kostnader / Totala intäkter i %7812013497001
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %007939095
KommentarStiftelsen är nybildad och beviljades 90-konto 2010.Stiftelsen har inte kommit igång med insamling från allmänheten.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden.
Kommentar

Nyckeltal för Ideella Föreningen Östpendeln

Org nr:
Organisationstyp: 
Ideell förening

År200620072008200920102011201220132014
Totala Intäkter Netto(tkr)1 2811 0661 3221 5131 8991 7312 1431 9471 849
Eget kapital (tkr)569617653520530346349449414
Kostnader / Totala intäkter i %111111122
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %839496108991109893100
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Kisumu

Org nr:
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Amazonasföreningen i Härryda

Org nr: 852000-4204
Organisationstyp: 
Ideell förening

År200620072008200920102011201220132014
Totala Intäkter Netto(tkr)16316815116290135364143
Eget kapital (tkr)455479451375330360262248280
Kostnader / Totala intäkter i %1298131313313421
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5976109134137653421005
KommentarFöreningen bedriver verksamhet i projektform, vilket medför att utbetalningarna varierar kraftigt över åren. Under 2006 hade föreningen färre projekt än de två föregående åren och således lägre utbetalning än normalt.Föreningen fick högre intäkter under året än förväntat.Föreningen fick betydligt mindre intäkter under detta år.Föreningen fick betydligt mindre intäkter under detta år. Administrationskostnaderna är endast grundläggande.Ändamålsbestämda medel kommer att delas ut under 2015.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond

Org nr:
Organisationstyp: 
Stiftelse

År200620072008200920102011201220132014
Totala Intäkter Netto(tkr)6238395237426221 2241 9102 900478
Eget kapital (tkr)5 7314 9983 7033 0072 1762 0361 351627105
Kostnader / Totala intäkter i %393246516139151425
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %21011623116017295121116236
KommentarStiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader. Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader. Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader.Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader.Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader. Stiftelsen har under åren fått allt mindre insamlade medel, varför stiftelsens balanserade kapital används för att uppfylla ändamålet. Stiftelsen har endast grundläggande kostnader.
Kommentar