Avslutade konton

Nyckeltal för Spread Light

Org nr:
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto (tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Child of Zambia

Org nr:
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto (tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Org nr:
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto (tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Kisumu

Org nr:
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen National Geographic Global Exploration Fund - Europe

Org nr:
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Muskelkampen

Org nr:
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)44142
Eget kapital (tkr)3048
Kostnader / Totala intäkter i %6666
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %021
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014.Föreningen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014. De har haft stora initiala kostnader för bl. a marknadsföring.
Kommentar

Nyckeltal för Eden Foundation

Org nr:
Organisationstyp: 
Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar