90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden

Org nr: 802477-9277
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)3 0353 1193 991
Eget kapital (tkr)1 8811 0271 836
Kostnader / Totala intäkter i %474343
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %538753
KommentarStiftelsen är nybildad i mars 2014 och är i uppstartsfas.Stiftelsen är nybildad i mars 2014 och är i uppstartsfas.Stiftelsen befinner sig fortfarande i uppstartsfasen.
Kommentar

Nyckeltal för Flimo.se

Org nr: 802460-7494
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)302843452
Eget kapital (tkr)-129-167-60
Kostnader / Totala intäkter i %121111
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1319365131
KommentarFöreningen fick in mindre medel än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Emmaus Stockholm

Org nr: 802016-9846
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)3 4473 4855 107
Eget kapital (tkr)10 74410 13010 988
Kostnader / Totala intäkter i %252920
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %608964
KommentarOrganisationen erhöll sina 90-konton i maj 2014. Under året har organisationen blivit ålagd att betala moms för seconhand som medfört extra arbete. vilket gjort att administrationskostnaderna ökade.Organisationen erhöll större gåvor än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Org nr: 802487-7824
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)8931 008989
Eget kapital (tkr)331203356
Kostnader / Totala intäkter i %7139
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %569976
KommentarOrganisationen är ny 90-kontoinnehavare, konsoliderar sitt kapital för att kunna öka utdelningen under 2015.
Kommentar

Nyckeltal för Svenska Epilepsiförbundet

Org nr: 802006-7750
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)4 3224 3714 884
Eget kapital (tkr)3 3923 7103 937
Kostnader / Totala intäkter i %9910
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %848386
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden

Org nr: 802477-3643
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)111246232
Eget kapital (tkr)-222
Kostnader / Totala intäkter i %301615
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %858285
KommentarOrganisationen beviljades 90-konto under 2014.
Kommentar

Nyckeltal för Scouterna

Org nr: 802006-2942
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)63 72084 847103 30766 567
Eget kapital (tkr)15 12916 13114 68013 105
Kostnader / Totala intäkter i %187617
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %83939685
Kommentar
Kommentar