90-konton

Nyckeltal för Kostfonden

Org nr: 802489-3532
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)5681 838
Eget kapital (tkr)50145
Kostnader / Totala intäkter i %149
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10685
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Brödet

Org nr: 802401-2844
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 6041 014
Eget kapital (tkr)241164
Kostnader / Totala intäkter i %22
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %93105
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Human Bridge Stiftelse

Org nr: 802477-8238
Organisationstyp: 
Stiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)140 000139 238148 641
Eget kapital (tkr)11 18211 6135 900
Kostnader / Totala intäkter i %332
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9696101
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för The Perfect World Foundation

Org nr: 802453-0530
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)2 9372083 348
Eget kapital (tkr)2 6307182 180
Kostnader / Totala intäkter i %041
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10101455
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014. Utbetalning kommer att ske under 2015.Föreninge fick in mer medel än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för RFSU Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-0697
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)13262489
Eget kapital (tkr)8488443
Kostnader / Totala intäkter i %38252163
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0429391
KommentarStiftelsen är nybildad och beviljades 90-konto under 2014.Stiftelsen är under uppbyggnad.Stiftelsen är under uppbyggnad.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Skiers Left - Mikaelas minne

Org nr: 802477-8352
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)585884
Eget kapital (tkr)1159891
Kostnader / Totala intäkter i %486220
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1216788
KommentarStiftelsen är nybildad och har stora initialkostnader.Stiftelsen har stora initiala kostnader för att marknadsföra sig.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige

Org nr: 802477-9269
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)27 93141 32833 383
Eget kapital (tkr)-338-3783 111
Kostnader / Totala intäkter i %647053
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %373037
KommentarStiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.Stiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.Stiftelsen arnetar fortfarande med att göra stiftelsen känd för allmänheten för att på så sätt få in mer medel.
Kommentar