90-konton

Nyckeltal för Svenska Hästars Värn

Org nr: 872800-5151
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 1161 014
Eget kapital (tkr)2 7072 854
Kostnader / Totala intäkter i %1321
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %4165
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under 2015 och konsoliderar för framtida behov.Föreningen bygger upp sitt egna kapital så att buffert finns för de omhändertagna hästarna.
Kommentar

Nyckeltal för EFI Fadder Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-1281
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)4 9803 878
Eget kapital (tkr)1 1531 157
Kostnader / Totala intäkter i %22
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8096
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen ChildFriend

Org nr: 802478-1505
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 441927
Eget kapital (tkr)85156
Kostnader / Totala intäkter i %2523
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %6970
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under slutet av 2014. 2015 är föreningens första verksamhetsår. Haft stora initiala kostnader.Föreningen är i uppstartsskede
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania

Org nr: 802425-5757
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)513488
Eget kapital (tkr)504602
Kostnader / Totala intäkter i %36
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %12574
KommentarFörklaring till låg ändamålsuppfyllelse är att man har gjort ett uppehåll i ett av de projekt man driver.
Kommentar

Nyckeltal för Kostfonden

Org nr: 802489-3532
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)5681 838
Eget kapital (tkr)50145
Kostnader / Totala intäkter i %149
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10685
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Brödet

Org nr: 802401-2844
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 6041 014
Eget kapital (tkr)241164
Kostnader / Totala intäkter i %22
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %93105
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Human Bridge Stiftelse

Org nr: 802477-8238
Organisationstyp: 
Stiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)140 000139 238148 641
Eget kapital (tkr)11 18211 6135 900
Kostnader / Totala intäkter i %332
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9696101
Kommentar
Kommentar