90-konton

Nyckeltal för Föreningen Alla Kvinnors Hus

Org nr: 802016-5463
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)13 12815 439
Eget kapital (tkr)5 7396 151
Kostnader / Totala intäkter i %44
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9596
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen The Swedish Foundation in Support of Human Rights Watch

Org nr: 802478-1885
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)6 2415 981
Eget kapital (tkr)5 7625 324
Kostnader / Totala intäkter i %411
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %496
KommentarStiftelsen är nyetablerad och under uppbyggnad.
Kommentar

Nyckeltal för MOD - Mer organdonation

Org nr: 802465-1591
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)3 0472 971864
Eget kapital (tkr)544863293
Kostnader / Totala intäkter i %1617
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8383149
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Ro för Livet

Org nr: 802449-5726
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)247344
Eget kapital (tkr)2169
Kostnader / Totala intäkter i %74
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %11982
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Reportrar utan Gränser

Org nr: 802400-5418
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)2 9022 537
Eget kapital (tkr)368-493
Kostnader / Totala intäkter i %2529
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %101105
KommentarFöreningen har under året genom olika marknadsföringsinsatser.
Kommentar

Nyckeltal för Stödföreningen för Martaskolan i Uganda

Org nr: 802411-0333
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)16841
Eget kapital (tkr)2723
Kostnader / Totala intäkter i %1046
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9361
KommentarFöreningen fick in mindre medel än budgeterat, endast nödvändiga kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Svenska Hästars Värn

Org nr: 872800-5151
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 1161 014
Eget kapital (tkr)2 7072 854
Kostnader / Totala intäkter i %1321
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %4165
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under 2015 och konsoliderar för framtida behov.Föreningen bygger upp sitt egna kapital så att buffert finns för de omhändertagna hästarna.
Kommentar