90-konton

Nyckeltal för Föreningen för den Beridna Högvakten

Org nr: 802013-1671
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)5 7178 3616 5877 8639 0316 4015 8728 1477 0437 0116 944
Eget kapital (tkr)31 82235 74036 35438 75442 37943 92145 48847 91148 90350 13050 621
Kostnader / Totala intäkter i %1311121313201619142325
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5649726547828672978594
KommentarFöreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar. Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation

Org nr: 802424-7002
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)401431446298595498173341197488458
Eget kapital (tkr)28430232615410248-122-47-100117264
Kostnader / Totala intäkter i %1411107651711171010
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %578485151103106182671104658
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto hösten 2005.Stiftelsen har mottagit större gåvor än budgeterat.Stiftelsen har mottagit större gåvor än budgeterat.Stiftelsen konsoliderar sig för att möta framtida insatser.
Kommentar

Nyckeltal för Barn i Fokus Insamlingsstiftelse

Org nr: 802426-3132
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)181192260324240
Eget kapital (tkr)1340144418
Kostnader / Totala intäkter i %11119813
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %85751018298
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse

Org nr: 802424-9396
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)751 1657851 0349729771 2547951 5812 8554 341
Eget kapital (tkr)5384333342335390412403510429
Kostnader / Totala intäkter i %2416373534422840372717
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5913656738546107637084
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto under 2006.Stiftelsen beviljades 90-konto under 2006. På grund av bl.a. osäkerhet både på börs och i valutahandeln har endast en mindre del förts över till ändamålet 2007 men resterande medel planeras att föras över under våren 2008.Insamlingskostnaderna är höga för stiftelsen på grund av att insamlingskostnaderna för 2007 inte har periodiserats utan betalades och bokfördes 2008Stiftelsen har under 2010 arbetat med en översyn av kostnaderna och minskat dessa.Stiftelsen har under året arbetat med att minska insamlings- och administrationskostnader och öka intäkterna.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden. Den låga ändamålsuppfyllelsen förklaras av att organisationen erhöll ett större arv i slutet av året. Stiftelsen har genomfört organisationsförändringar som temporärt medfört högre kostnader.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Svensk-irakiska Solidaritetskommittén

Org nr: 802403-8146
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)793402417333
Eget kapital (tkr)64625528
Kostnader / Totala intäkter i %5131318
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %95888990
Kommentar
Kommentar

Sidor