90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa 1.6 miljoner-kvinna mitt i livet

Org nr: 802425-9593
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1393671 2191 2451 6541 5161 023474
Eget kapital (tkr)622581 1451 7931 7381 304384687
Kostnader / Totala intäkter i %6428262314142536
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %019247760861650
KommentarStiftelsen är nybildad och beviljades 90-konto i december 2008.Stiftelsen beviljades 90-konto i december 2008 och har under året haft kostnader för en egen hemsida.Stiftelsen erhöll mer intäkter än budgeterat. Överskottet kommer att utdelas under kommande år.Stiftelsen erhöll mer intäkter än budgeterat. Överskottet kommer att utdelas under kommande år.Stiftelsen har fått betydligt mindre intäkter.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper

Org nr: 802425-6086
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)510124204282
Eget kapital (tkr)72101012
Kostnader / Totala intäkter i %881521
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %92888579
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Gatubarn

Org nr: 855100-2002
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)11 03913 40016 99316 92012 3038 4707 9067 3317 4527 0456 695
Eget kapital (tkr)9631 7161 8611 8921 1984 3773 6862 3832 1511 9842 893
Kostnader / Totala intäkter i %2623201621272226252326
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7272748484368791808060
KommentarStiftelsen utbetalar projektpengar vid behov. Under 2008 har utbetalts mer till ändamålet.Medel som inte utdelats under 2011 har reserverats för utdelning under kommande år.Stiftelsen avbröt samarbetet med en av de organisationer som mottagit medel. Medel som inte använts under 2016 kommer att användas under 2017.
Kommentar

Nyckeltal för Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse

Org nr: 802424-9396
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)751 1657851 0349729771 2547951 5812 8554 341
Eget kapital (tkr)5384333342335390412403510429
Kostnader / Totala intäkter i %2416373534422840372717
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5913656738546107637084
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto under 2006.Stiftelsen beviljades 90-konto under 2006. På grund av bl.a. osäkerhet både på börs och i valutahandeln har endast en mindre del förts över till ändamålet 2007 men resterande medel planeras att föras över under våren 2008.Insamlingskostnaderna är höga för stiftelsen på grund av att insamlingskostnaderna för 2007 inte har periodiserats utan betalades och bokfördes 2008Stiftelsen har under 2010 arbetat med en översyn av kostnaderna och minskat dessa.Stiftelsen har under året arbetat med att minska insamlings- och administrationskostnader och öka intäkterna.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden. Den låga ändamålsuppfyllelsen förklaras av att organisationen erhöll ett större arv i slutet av året. Stiftelsen har genomfört organisationsförändringar som temporärt medfört högre kostnader.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse

Org nr: 802425-9189
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)268317295
Eget kapital (tkr)5 6985 6955 552
Kostnader / Totala intäkter i %522027
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %144126133
KommentarStiftelsen har haft kampanjer för att göra stiftelsen känd bland allmänheten vilket har resulterat i höga administrationskostnader.Stiftelsen har haft höga insamlingskostnader under året, kostnadsbesparingar har påbörjats.
Kommentar

Nyckeltal för Barn i Fokus Insamlingsstiftelse

Org nr: 802426-3132
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)181192260324240
Eget kapital (tkr)1340144418
Kostnader / Totala intäkter i %11119813
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %85751018298
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Hannas Hjälpverksamhet

Org nr: 866000-8809
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 3289509811 1341 1381 2051 5591 6471 1381 1911 119
Eget kapital (tkr)4263734456075586491 1361 082407359310
Kostnader / Totala intäkter i %11222312223
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7910490841039983991209698
Kommentar
Kommentar