90-konton

Nyckeltal för Sepsisfonden Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-8831
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)291
Eget kapital (tkr)105
Kostnader / Totala intäkter i %50
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3
KommentarStiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala kostnader för bl. a marknadsföring av stiftelsen.
Kommentar

Nyckeltal för Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma

Org nr: 802496-4085
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)26
Eget kapital (tkr)6
Kostnader / Totala intäkter i %112
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Föreningen är nybildad under 2016.
Kommentar

Nyckeltal för Al Sham Relief Välgörenhet

Org nr: 802471-5685
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)336
Eget kapital (tkr)20
Kostnader / Totala intäkter i %4
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %91
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Surgicon

Org nr: 802477-5309
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)67
Eget kapital (tkr)1
Kostnader / Totala intäkter i %148
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen är i uppstartsskede.
Kommentar

Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

Org nr: 802497-7434
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2016
Totala Intäkter Netto(tkr)12 840
Eget kapital (tkr)3 162
Kostnader / Totala intäkter i %28
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %48
KommentarFöreningen har haft uppstarts- och utvecklingskostnader för sitt insamlingsarbete.
Kommentar

Nyckeltal för Bufff Sverige

Org nr: 866001-3239
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2016
Totala Intäkter Netto(tkr)5 853
Eget kapital (tkr)126
Kostnader / Totala intäkter i %5
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %95
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Love and Hope

Org nr: 802420-5968
Organisationstyp: 
Ideell förening

År 2016
Totala Intäkter Netto(tkr)32 008
Eget kapital (tkr)22 052
Kostnader / Totala intäkter i %9
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %45
KommentarFörklaring till ändamålsnyckeltalet är att organisationen har vuxit rejält under året som medfört kraftigt ökade intäkter. Samtidigt avslutades också ett samarbetet med den största mottagar organisationen som då påverkade ändamålskostnaden negativt.
Kommentar