90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 430 aktiva Organisationer

 • BLLF Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 802016-0100
  900428-4
  900-4284
  Telefon: 070-508 43 65
  Hemsida: www.bllf.se
  E-post: adm@bllf.se

  Föreningens syfte är att arbeta för avskaffandet av olika former av livegenskap var de än förekommer, att arbeta för alla barns rätt till utbildning och frihet och mot barnarbete, att stimulera och underlätta kontakter och informationsutbyte mellan organisationer i olika länder som arbetar för samma mål och att sprida information i Sverige för att skapa ett ökat medvetande om och engagemang för frågor om livegenskap och tvångsarbete.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Brottsofferjouren Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 815600-8784
  900344-3
  900-3443
  9003443
  Telefon: 08-6448800
  Hemsida: www.boj

  Förbundets ändamål är att stödja och utbilda föreningarna inom förbundet i olika avseenden. Föreningarna arbetar med att ge stöd, information och praktisk vägledning till brottsoffer, vittnen och anhöriga, att genom opinionsbildning verka för brottsoffers, vittnens och anhörigas behov tillgodoses, att verka för att rättssäkerheten för brottsoffer, vittnen och anhöriga är betryggande inför och vid domstolsförhandlingar, att verka för att samhället ökar sina insatser för att förebygga brott, att stimulera samarbetet mellan föreningarna som arbetar med målsättningar  enligt ovanstående punkter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
  • Trafficking
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO
  Ideell förening
  Org nr: 802010-4264
  900591-9
  900-5919
  9005919
  Sms: 

  Breast *belopp* till 72901.

  Välj mellan beloppen 50, 100, 200, 300 eller 500 kr.

  t ex. BREAST 100 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mellan BREAST och beloppet.

  Telefon: 08-546 405 30
  Hemsida: www.bro.se
  E-post: info@bro.se

  Föreningens ändamål är att tillvarata bröstcancerbehandlades intressen genom att samarbeta med och påverka samhället på riksnivå samt genom att tillvarata intresset för dem som på grund av ärftlighet löper risk att få bröstcancer. Uppgifterna är vidare att verka för saklig upplysning till myndigheter, institutioner och allmänhet om de bröstcancerbehandlades erfarenheter och villkor, att verka för bättre hjälpmedel och rehabiliteringsmöjligheter samt att informera om den hjälp med rehabilitering som finns, att verka för tidig upptäckt genom en bättre diagnostitik och därmed bättre behandling och vård, genom självundersökning, allmän mammografi samt för god psykosocial omvårdnad.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Verksamhet för sjuka
 • Bufff Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 866001-3239
  900514-1
  900-5141
  Telefon: 070-743 71 93
  Hemsida: www.bufff.nu
  E-post: info@bufff.nu

  Föreningen utgår från FN:s konvention om barns rättigheter och att barnens bästa alltid ska gälla.

  Föreningen har till ändamål att ge stöd till barn och ungdomar vars förälder/föräldrar, familjemedlem eller annan närstående person, är eller har varit, auktuell inom kriminalvården.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Telefonjour
  • Ungdom
 • Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer
  Ideell förening
  Org nr: 802005-3370
  901986-0
  901951-4
  900123-1 (För OCR-inbetalningar)
  901-9860
  901-9514
  9019514
  Telefon: 020-595959

  Föreningen har tilll uppgifta att verka för cancersjukdomarnas bekämpande inom vårt land huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna cancerforskning samt främja utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder. I samma syfte bedriver och stöder föreningen upplysning om cancerforskningens mål och medel samt om cancersjukdomarnas förebyggande, symtom och behandling. Föreningen understöder även andra åtgärder i de cancersjukas intresse och till förebyggande av cancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Cancerföreningen Gävleborg
  Ideell förening
  Org nr: 885001-7404
  901407-7
  901-4077
  9014077
  Telefon: 026-66 08 40

  Föreningens ändamål är att utöva stödverksamhet bland lokalföreningernas medlemmar och att upplysning ges om de cancersjukas förhållanden och göra framställningar till och samverka med landstinget, kommunala myndigheter, regionala samarbetsorgan och andra intressepartner.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmets forskningsfonder
  Ideell förening
  Org nr: 815200-2583
  900690-9
  900-6909
  9006909
  Sms: 

  CANCER 20 till 72970 för att skänka 20 kr.

  CANCER 50 till 72970 för att skänka 50 kr.

  CANCER 100 till 72970 för att skänka 100 kr.

  CANCER 200 till 72970 för att skänka 200 kr.

  Notera mellanslaget mellan CANCER och beloppet.

  Telefon: 08-545 425 50
  Hemsida: www.rahfo.se
  E-post: info@rahfo.se

  Föreningen har till ändamål att verka för cancersjukdomarnas bekämpande inom vårt land och för det vetenskapliga studiet av dessa sjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
 • Cancerhjälpen
  Ideell förening
  Org nr: 816000-5958
  900437-5
  900-4375
  9004375
  Sms: 

  OMTANKE *belopp* till 72970

  Välj mellan beloppen 50, 100, 200, 365 och 500.

  t ex OMTANKE 100 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mellan OMTANKE och beloppet.

   

  För att bli månadsgivare Cancerhjälp *beloppet* till 72920

  Välj mellan beloppen 50, 100 och 200 kr

  t ex. Cancerhjälp 100 för att bli månadsgivare om 100 kr/månad

  Notera mellanslaget mellan Cancerhjälp och beloppet.

  Telefon: 08-612 42 42

  Föreningen ska verka för en förbättring av levnadsvillkoren för och reaktivering av cancerdrabbade, samt se till att bidra med medel av inköp av sjukhusutrusning till svenska sjukhus och behandlingshem. Detta kan ske t ex genom hjälp till rehabiliterings- och rekreationsresor såväl inom som utom landet för de cancerdrabbade och eventuellt medföljande, hjälp till anskaffande av sjukhusutrustning utöver vad samhället ställer till förfogande, att förbättra patientmiljön vid sjukvårdsinrättningar och att i mån av ekonomiska resurser även stödja forskning.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • CancerRehabFonden
  Ideell förening
  Org nr: 802008-3534
  900206-4
  900-2064
  9002064
  Sms: 

  Start månad till 72901 för att bli månadsgivare om 100 kr/månad.

  Notera mellanslagen mellan start och månad.

  REHAB*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 50, 100, 200 och 500 kr.

  t ex. REHAB50 för att skänka 50 kr.

   

  Telefon: 08-522 00 100

  Föreningen har till uppgift att verka för en förbättring av levnadsvillkoren för människor som insjuknat i cancer. Föreningen kan även stödja forskning och fortbildning samt bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör cancersjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Centrum för rättvisa, en insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802412-1215
  900153-8
  900-1538
  Telefon: 08-6930380

  Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stärka den enskildes rättighetsskydd, att utveckla och bilda opinion för fri- och rättigheter, och som ett led däri främja vetenskaplig forskning inom detta område, samt sprida kunskap om de rättsliga medlen att hävda dess rättigheter gentemot det allmänna.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Hjälp till enskilda
  • Rättshjälp
  • Vuxna

Sidor