90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 416 aktiva Organisationer

 • Stiftelsen Trygga Barnen
  Stiftelse

  Stiftelsen Trygga Barnen har på egen begäran den 15 september 2014 avslutat sina 90-konton PG 900244-5 och BG 900-2445.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 15 september 2014 att frånta Stiftelsen för klinisk Cancerforskning i Jönköping rätten att använda 90-kontona PG 900213-0 och BG 900-2130 på grund av att stiftelsen inte inkommit med ansökan om förlängd giltighetstid, inte inkommit med fullständiga räkenskaper för 2013.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  Område:
 • Psykoterapistiftelsen för främjandet av Psykisk hälsa
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll har den 4 september 2014 fråntagit Psykoterapistiftelsen för Främjandet av Psykisk hälsa rätten att använda 90-konto PG 900416-9 på grund av att stiftelsen har haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Södra Lapplands Medicinska Forskningsfond
  Insamlingsstiftelse

  Svensk Insamlingskontroll har den 28 augusti 2014 fråntagit Insamlingsstiftelsen Södra Lapplands Forskningsfond rätten att använda 90-konto PG 900134-8 och BG 900-1348 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Ngat - Gryningsbarnen
  Ideell förening

  Föreningen har på egen begäran den 10 juni 2014 avslutat sitt 90-konto PG 900180-1.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Njurförbundet
  Ideell förening

  Förbundet har på egen begäran den 8 juli 2014 avslutat sina 90-konton PG 901030-7 och BG 901-0307.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Onkologiska klinikens i Lund Forskningsstiftelse
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 maj 2014 att frånta Onkologiska klinikens i Lund Forskningsstiftelse rätten att använda 90-konto PG 900651-1 och BG 900-6511 på grund av att stiftelsen inte betalat årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  Område:
 • Föreningen Lettlands Vänner
  Ideell förening

  Föreningens har den 28 mars 2014 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900197-5 och BG 900-1975.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Care for Life Ideella Förening
  Ideell förening

  Föreningen har på egen begäran den 21 mars 2014 avslutat sina 90-konton PG 900220-5 och BG 900-2205.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Riksföreningen för Åldrandeforskning
  Ideell förening

  Riksföreningen för Åldrandeforskningar har på egen begäran den 17 mars 2014 avslutat sina 90-konton PG 900239-5 och BG 900-2395.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor