90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Unifem Nationell Kommitté i Sverige
  Ideell förening
  E-post:

  Unifem Nationell Kommitté i Sverige har den 27 augusti 2010 på egen begäran avslutat 90-konto PG 900151-2.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Uppsala Stadsmission
  Ideell förening
  Org nr: 802464-0065
  900282-5
  900-2825
  1239002825
  Telefon: 018-564021

  Uppsala Stadsmission är en ideell förening som har till ändamål att utifrån kristen grundsyn främja och bedriva social verksamhet för människor i utsatta livssituationer som exempelvis hemlöshet, arbetslöshet, missbruk och sjukdom. Diakonalt stöd och omsorg ges till behövande i särskilt utsatta grupper som ensamma och äldre samt till barn och ungdomars vård, fostran och utbildning.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Familjer
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Second hand
  • Skyddat boende
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Vision for All
  Ideell förening
  Org nr: 822003-6191
  900661-0
  Telefon: 013-63 70 15

  Föreningens ändamål är att bedriva synundersökningar av de allra fattigaste i utvecklingsländer, vilka inte har råd att anlita optiker, utlämning av begagande glasögon, att uppmuntra och ge stöd för utbildning i utvecklingsländer (företrädesvis inom optometrin) med avsikt att öka möjligheterna till bättre syn för den fattiga befolkningen, informera om behovet av glasögon och andra förhållanden i utvecklingsländer med anknytning till föreningen verksamhet till medlemmar, bidragsgivare och allmänhet.

  Verksam i:
  • Sydamerika
  • Afrika
  • Europa
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Vänortsföreningen Ljungby - Silute
  Ideell förening
  E-post:

  Vänortsföreningen Ljungby - Silute har den 30 april 2010 på egen begäran avslutat 90-konto PG 900048-0.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Västerås Stadsmission
  Ideell förening
  Org nr: 802444-3866
  900160-3
  900-1603
  Telefon: 021-404440

  Föreningen har som ändamål att utifrån en kristen grundsyn bedriva social verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och kriminalitet, för människor i behov av sysselsättning samt för utsatta barn och ungdomar. Föreningen har dessutom som ändamål att driva opion i frågor som rör dess verksamhet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Äldre
  • Barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Vuxna
  • Volontärer
  • Ungdom
  • Second hand
 • We Effect
  Ideell förening
  Org nr: 802004-1524
  901001-8
  900061-3
  901-0018
  Telefon: 08-120 371 00

  We effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete med inriktning på hjälp till självhjälp för att förbättra livsbetingelserna för fattiga och utsatta människor. We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i utvecklingsländerna. We Effect är partipolitiskt och religiöst obunden.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Jordbruk
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna
 • WEBAID Ideell Förening
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 juni 2006 att inte bevilja WEBAID Ideell Förening förlängd giltighet vad avser 90-kontona PG 900492-0 och
  BG 900-4920. Föreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 802447-9415
  900485-4
  900-4854
  Telefon: 070-512 70 42

  Föreningens mål är att reducera mödrars och nyföddas mortalitet och morbiditet globalt. Föreningen bygger allianser, stärker sina medlemmar, påverkar lagstiftning, styr resurser och inspirerar till åtgärder för att skydda kvinnor och nyfödda världen över.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
  • Utbildning - yrkes
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Kvinnor
  • Förebyggande arbete
  • Familjer
  • Barn
 • William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse

  William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse har på egen begäran den 4 januari 2017 avslutat sina 90-konton PG 900260-1 och BG 900-2601.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Wizo I Göteborg
  Ideell förening
  E-post:

  Wizo I Göteborg har den 30 juni 2010 på egen begäran avslutat 90-konto 900425-0.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor