90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 416 aktiva Organisationer

 • CancerRehabFonden
  Ideell förening
  Org nr: 802008-3534
  900206-4
  900-2064
  1239002064
  Sms: 

  Start månad till 72901 för att bli månadsgivare om 100 kr/månad.

  Notera mellanslagen mellan orden.

  REHAB*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 50, 100, 200 och 500 kr.

  t ex. REHAB50 för att skänka 50 kr.

   

  Telefon: 08-522 00 100

  Föreningen har till uppgift att verka för en förbättring av levnadsvillkoren för människor som insjuknat i cancer. Föreningen kan även stödja forskning och fortbildning samt bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör cancersjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-9189
  900399-7
  900-3997
  1239003997
  Telefon: 031-41 44 11

  Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdet fibromyalgi.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
 • LHON Eye Society
  Ideell förening
  Org nr: 802465-4041
  900-2890
  Telefon: 076-555 7450
  Hemsida: www.lhon.se
  E-post: info@lhon.se

  Föreningen arbetar på ideell grund och har till ändamål att; sprida information om sjukdomen Lebers Hereditära Optikus Neuropati (LHON), genom offentlig insamling verka för ökade resurser för forskning rörande LHON, stödja människor som drabbats av LHON, deras släktingar och andra närstående, facilitera erfarenhetsutbyte/kunskapsöverföring mellan alla berörda.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Stiftelsen Amref Nordic
  Stiftelse
  Org nr: 802009-6627
  900242-9
  900496-1
  900-2429
  Telefon: 08-410 883 44
  Hemsida: www.amref.se
  E-post: info@amref.se

  AMREF Sweden, har till föremål för sin verksamhet att utforska och tillämpa nya rationella metoder inom såväl den förebyggande som den aktiva hälsovården, ävensom att bedriva undervisning om sådana metoder, all företrädesvis inom utvecklingsländernas landsbygdsområden.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Forskning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Stiftelsen för befrämjande av cancerforskning vid Onkologiska kliniken universitetssjukhuset MAS
  Stiftelse
  Org nr: 846502-2815
  900-3922
  Telefon: 040-33 10 00

  Stiftelsen har till huvudskligt ändamål, att främja och understödja vetenskaplig, medicinsk forskning rörande cancersjukdomar och deras bekämpande.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
 • Hannas Hjälpverksamhet
  Ideell förening
  Org nr: 866000-8809
  901222-0
  Telefon: 019-6114096

  Föreningens uppgift är att efter kristen grundsyn stödja social, humanitär samt evengelisk verksamhet i Sri Lanka eller annat u-land.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
 • Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden
  Stiftelse
  Org nr: 894001-4064
  900261-9
  900-2619
  1239002619
  Telefon: 090-785 36 10

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning gällande kardiologi - fysiologi i Umeå. Även andra närliggande projekt kan stödjas.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Gatubarn
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 855100-2002
  900412-8
  900401-1
  900-4128
  900-4011
  Telefon: 031-154250

  Stiftelsens ändamål är att i samhället väcka opinion för barns rättigheter i världen, att finansiera projekt som främjar gatubarns hälsa och utbildning.

  Verksam i:
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
 • Föreningen för den Beridna Högvakten
  Ideell förening
  Org nr: 802013-1671
  901403-6
  901550-4
  900461-5 (minnesgåvor)
  901-5504
  Telefon: 08-667 77 30

  Föreningens ändamål är att ideellt och ekonomiskt stödja bevarandet av den beridna högvakten i Stockholm med den beridna musikkåren. För detta ändamål ska föreningen verka för i första hand för bevarandet av den beridna högvakten genom att sprida kännedom om dess betydelse såsom unik företeelse ur kulturell och turistbefrämjande synpunkt och i andra hand genom att insamla medel för att bibehålla och förnya det hästmaterial som erfordras för den beridna högvakten.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Kultur
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-9396
  900093-6
  900-0936
  Telefon: 073-073 09 36

  Stiftelsens ändamål är att bedriva hjälpverksamhet bland behövande och även i övrigt stödja och bedriva sjukvårds-, bistånds-, utvecklings- och utbildningsarbete i utvecklingsländer efter Jesus exempel.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna

Sidor