90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 416 aktiva Organisationer

 • Rädda Barnen Distrikt på Gotland
  Ideell förening

  Distriktsföreningen har på egen begäran den 19 december 2014 avslutat sitt 90-konto. 

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Gunnar, Arvid, Elisabeth Nilssons Cancerstiftelse för bekämpning av cancersjukdomar
  Stiftelse

  Stiftelsen har på egen begäran den 19 december 2014 avslutat sitt 90-konto PG 900773-3.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Föreningen Linnéahuset
  Ideell förening
  E-post:

  Föreningen har den 17 december 2014 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 90 0204-9 ocg BG 900-2049.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Mattias Ströms Minnesfond
  Stiftelse
  E-post:

  Stiftelsen har den 5 december 2014 på egen begäran avslutata sitt 90-konto PG 900055-5.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Ideella Föreningen Situation Stockholm
  Ideell förening
  E-post:

  Föreningen har på egen begäran den 5 december 2014 avslutat sitt 90-konto PG 901919-1.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Animals H.O.P.E
  Ideell förening
  E-post:

  Föreningen har på egen begäran den 28 november 2014 avslutat sina 90-konton PG 900291-6 och BG 900-2916.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • One More Smile Foundation - Insamlingsstiftelsen
  Insamlingsstiftelse

  One More Smile Foundation - Insamlingsstiftelsen har den 27 november 2014 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900265-0 och BG 900-2650.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen ChildFriend
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802478-1505
  900426-8
  900-4268
  Telefon: 0733-581984

  Stiftelsen har som ändamål att utifrån FN:s barnkonvention och den kristna värdegrunden skydda barn ifrån och förhindra att de utsätts för prostitution, sexuella övergrepp, våld, droger, fängelse, utanförskap eller annat lidande som påverkar barnets livssituation.

  För att uppfylla ändamålet skall stiftelsen eller genom den Thailändska stiftelsen BaanChivitMai Foundation och andra organisationer i Sydosasien bygga och driva hem där barn kan växa upp, medverka till att barnen får utbildning och/eller arbete, starta och driva inkomstgenererande aktiviteter med syfte att finansiera dessa verksamheter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Trafficking
 • Forum - idéburna organisationer med social inriktning
  Ideell förening

  Forum - idéburna organisationer med social inriktning har på egen begäran den 23 oktober 2014 avslutat sina 90-konton PG 900199-1 och BG 900-1991.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
  • Volontärer
 • Sveriges Makalösa Föräldrar
  Ideell förening
  E-post:

  Sveriges Makalösa Föräldrar har den 16 september 2014 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900315-3 och BG 900-3153.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor