90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Bufff Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 866001-3239
  900514-1
  900-5141
  Telefon: 070-743 71 93
  Hemsida: www.bufff.nu
  E-post: info@bufff.nu

  Föreningen utgår från FN:s konvention om barns rättigheter och att barnens bästa alltid ska gälla.

  Föreningen har till ändamål att ge stöd till barn och ungdomar vars förälder/föräldrar, familjemedlem eller annan närstående person, är eller har varit, auktuell inom kriminalvården.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Telefonjour
  • Ungdom
 • Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, CTRF
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutade den 15 mars 2007 att inte bevilja förlängd giltighetstid för kontrollgirokonto PG 900254-4, 900546-3 och BG 900-2544 på grund av att riksförbundet har haft för höga förvaltningskostnader.

  (Svensk Insamlingskontrolls styrelse beviljade CTRF den 22 juni 2010 att åter inneha ett 90-konto, se vidare under fliken 90-konton, CTRF  heter idag CancerRehabFonden)

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer
  Ideell förening
  Org nr: 802005-3370
  901986-0
  901951-4
  900123-1 (För OCR-inbetalningar)
  901-9860
  901-9514
  Telefon: 020-595959

  Föreningen har tilll uppgifta att verka för cancersjukdomarnas bekämpande inom vårt land huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna cancerforskning samt främja utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder. I samma syfte bedriver och stöder föreningen upplysning om cancerforskningens mål och medel samt om cancersjukdomarnas förebyggande, symtom och behandling. Föreningen understöder även andra åtgärder i de cancersjukas intresse och till förebyggande av cancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Cancerföreningen Gävleborg
  Ideell förening
  Org nr: 885001-7404
  901407-7
  901-4077
  1239014077
  Telefon: 026-66 08 40

  Föreningens ändamål är att utöva stödverksamhet bland lokalföreningernas medlemmar och att upplysning ges om de cancersjukas förhållanden och göra framställningar till och samverka med landstinget, kommunala myndigheter, regionala samarbetsorgan och andra intressepartner.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmets forskningsfonder
  Ideell förening
  Org nr: 815200-2583
  900690-9
  900-6909
  1239006909
  Sms: 

  CANCER 20 till 72970 för att skänka 20 kr.

  CANCER 50 till 72970 för att skänka 50 kr.

  CANCER 100 till 72970 för att skänka 100 kr.

  CANCER 200 till 72970 för att skänka 200 kr.

   

  Notera mellanslaget mellan CANCER och beloppet.

  Telefon: 08-545 425 50
  Hemsida: www.rahfo.se
  E-post: info@rahfo.se

  Föreningen har till ändamål att verka för cancersjukdomarnas bekämpande inom vårt land och för det vetenskapliga studiet av dessa sjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
 • Cancerhjälpen
  Ideell förening
  Org nr: 816000-5958
  900437-5
  900-4375
  1239004375
  Sms: 

  OMTANKE *belopp* till 72970

  Välj mellan beloppen 50, 100, 200, 365 och 500.

  t ex OMTANKE 100 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mellan OMTANKE och beloppet.

   

  För att bli månadsgivare Cancerhjälp *beloppet* till 72920

  Välj mellan beloppen 50, 100 och 200 kr

  t ex. Cancerhjälp 100 för att bli månadsgivare om 100 kr/månad

  Notera mellanslaget mellan Cancerhjälp och beloppet.

  Telefon: 08-612 42 42

  Föreningen ska verka för en förbättring av levnadsvillkoren för och reaktivering av cancerdrabbade, samt se till att bidra med medel av inköp av sjukhusutrusning till svenska sjukhus och behandlingshem. Detta kan ske t ex genom hjälp till rehabiliterings- och rekreationsresor såväl inom som utom landet för de cancerdrabbade och eventuellt medföljande, hjälp till anskaffande av sjukhusutrustning utöver vad samhället ställer till förfogande, att förbättra patientmiljön vid sjukvårdsinrättningar och att i mån av ekonomiska resurser även stödja forskning.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • CancerRehabFonden
  Ideell förening
  Org nr: 802008-3534
  900206-4
  900-2064
  1239002064
  Sms: 

  Start månad till 72901 för att bli månadsgivare om 100 kr/månad.

  Notera mellanslagen mellan orden.

  REHAB*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 50, 100, 200 och 500 kr.

  t ex. REHAB50 för att skänka 50 kr.

   

  Telefon: 08-522 00 100

  Föreningen har till uppgift att verka för en förbättring av levnadsvillkoren för människor som insjuknat i cancer. Föreningen kan även stödja forskning och fortbildning samt bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör cancersjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Care for Life Ideella Förening
  Ideell förening

  Föreningen har på egen begäran den 21 mars 2014 avslutat sina 90-konton PG 900220-5 och BG 900-2205.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Centrum för rättvisa, en insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802412-1215
  900153-8
  900-1538
  Telefon: 08-6930380

  Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stärka den enskildes rättighetsskydd, att utveckla och bilda opinion för fri- och rättigheter, och som ett led däri främja vetenskaplig forskning inom detta område, samt sprida kunskap om de rättsliga medlen att hävda dess rättigheter gentemot det allmänna.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Hjälp till enskilda
  • Rättshjälp
  • Vuxna
 • Child of Zambia
  Ideell förening

  Child of Zambia har den 6 april 2017 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900510-9 och BG 900-5109.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor