90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 416 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Hästforskning
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Stiftelsens Hästforskningar har på egen begäran den 29 februari 2016 avslutat sina 90-konton PG 900038-1 och BG 900-0381.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Ren Idrott
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Stiftelsen Ren idrott har på egen begäran den 15 februari 2016 avslutat sitt 90-konto PG 900529-9. 

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Solidaritetscenter
  Ideell förening
  E-post:

  Solidaritetscenter har på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900369-0 och BG 900-3690.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Barnkraft
  Ideell förening
  E-post:

  Föreningen Barnkraft har på egen begäran den 26 januari 2016 avslutat sina 90-konton PG 900219-7 och BG 900-2197.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond
  Stiftelse

  Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond har på egen begäran den 14 januari 2016 avslutat sitt 90-konto PG 901210-5.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Forum Syd
  Ideell förening

  Föreningen har på egen begäran den 14 januari 2016 avslutat sina 90-konton PG 900144-7 och BG 900-1447.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Amazonasföreningen i Härryda
  Ideell förening
  Org nr: 852000-4204

  Amazonasföreningen i Härryda har den 13 januari 2016 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 901515-7 och BG 901-5157.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Föreningen Hassela Helpline
  Ideell förening

  Föreningen Hassela Helpline har den 13 januari 2016 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900173-6 och BG 900-1736.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Kulturarv utan Gränser
  Stiftelse

  Stiftelsen Kulturarv utan Gränser har den 13 januari 2016 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 901404-4 och BG 901-4044.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Svensk-Litauiska lokalföreningen i Kristianstad
  Ideell förening
  Org nr: 838201-6825
  900548-9
  900-5489
  Telefon: 044-10 08 55

  Svensk-Litauiska Lokalföreningen i Kristianstad har till ändamål att främja goda kontakter mellan Sverige och Litauen genom att informations- och opinionsbildning stödja utvecklingen av den ideella verksamheten i Litauen, att verka för att allmänheten i respektive land får ökad kunskap om  och ömsesidig förståelse för länderna, att stödja enskilda medlemmars eller medlemsgruppers kontakt- och projektverksamhet med motsvarande personer eller grupper i Litauen. 

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Second hand
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka

Sidor