90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Amazonasföreningen i Härryda
  Ideell förening
  Org nr: 852000-4204

  Amazonasföreningen i Härryda har den 13 januari 2016 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 901515-7 och BG 901-5157.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Amnesty International, svenska sektionen
  Ideell förening
  Org nr: 802004-0401
  900400-3
  900072-0
  900-0720
  Telefon: 08-729 02 00

  Amnesty internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som ingår i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter. I sin strävan att uppnå denna vision åtager sig Amnesty International att utreda och agera för att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av dessa rättigheter.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Anhörigfondens Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 23 november 2009 att frånta Anhörigfondens Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-kontona  PG 900149-6 och BG 900-1496 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med en acceptabel delårsrapportering.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Animals H.O.P.E
  Ideell förening
  E-post:

  Föreningen har på egen begäran den 28 november 2014 avslutat sina 90-konton PG 900291-6 och BG 900-2916.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Assyrier utan Gränser
  Ideell förening
  Org nr: 802436-5481
  900121-5
  900-1215
  1239001215
  Sms: 

  AUG*belopp* till 72970

  Välj mellan beloppen 50, 100, 200 och 500.

  t ex. AUG50 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 070-485 25 78

  Föreningen bedriver offentlig insamling för humanitära och välgörande ändamål för den assyriska folkgruppen (även kallade syrianer och kaldéer). Föreningen har som sitt arbetsfält assyriernas ursprungsländer (Turkiet, Irak, Iran och Syrien) samt Libanon. Föreningen har till uppgift att förbättra livsvillkoren för  assyrier i sina ursprungsländer.

  Föreningen har till syfte att via långsiktiga insatser och hållbar utveckling öka assyriernas egenmakt i sina ursprungsländer genom att förse dem med medel för att de själva skall kunna höja sin levnadsstandard och förbättra sina livsvillkor, bistå assyrier i nöd med humanitära insatser, stödja unga assyrier, i synnerhet studenter, och på så sätt hjälpa dem att själva förbättra och påverka sin framtid, sprida information och söka opinion kring assyrier i nöd och om föreningens arbete och principer.

   

   

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Astma- och Allergiförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802005-7512
  900932-5 (Blomsterfonden)
  900906-9 (Barnallergifonden)
  900189-2 (Barnallergifonden för OCR-inbetalningar)
  900-9325
  900-9069
  Telefon: 08-506 28 200

  Förbundets uppgift är att utifrån medlemmarnas förutsättningar och behov utveckla verksamhet som bidrar till den enskildas livskvalitet, stödja läns- och lokalföreningarna i deras verksamhet, påverka samhället att åstadkomma samma levnadsvillkor för människor med astma, allergiska sjukdomar eller andra överkänslighetsbesvär som för andra medborgare, genom utbildning- och informationsarbte nå större förståelse för astmatikers och allergikers problem och att stödja forskningen inom astma-allergiområdet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Athi Lugnås Friends
  Ideell förening

  Athi Lugnås Friends har den 13 januari 2016 på egen begäran avslutat sitt 90-konto PG 900201-5.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Autism- och Aspergerförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802008-1348
  900157-9
  900-1579
  1239001579
  Sms: 

  AUTISM till 72970 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 08-402 030 53
  Hemsida: www.autism.se

  Förbundets ändamål är att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionshindret medför för dem och deras närstående, företräda dem och deras närståendes intressen i samhället, samarbeta med myndigheter och sammanslutningar för att bereda dem vård, utbildning, sysselsättning samt de boende som på bästa sätt är anpassat till den enskilde individens behov och förutsättningar, verka för upprättande av och stöd för erfoderliga verksamheter och boendeformer. Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de i största möjliga utsträckning kan leva ett normalt liv i samhället, främja forskning rörande autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd, följa upp och hålla kontakt med det internationella arbetet på området.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 att frånta Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen rätten att använda 90-kontona
  PG 900763-4 och BG 900-7634 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med årsredovisning i tid.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Barn i Fokus Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-3132
  900278-3
  900-2783
  1239002783
  Sms: 

  Help till 72070 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 070-4922091

  Barn i Fokus ändamål är att hjälpa behövande barn i fattiga områden till att få ett bättre liv. Insatserna ska främst ske inom grundläggande områden som utbildning, undervisning, utveckling, hälsovård samt vatten och livsmedelsförsörjning. Även andra än barn kan få nödhjälp av humanitära skäl eller för att främja utvecklingen i fattiga områden.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Katastrofhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt

Sidor