Nyckeltal för Action Aid International Sweden

Org nr: 802431-3044
Organisationstyp: 

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)8 54720 53234 99038 61940 40646 74839 46238 69242 84450 630
Eget kapital (tkr)-687237237001 562-1 103-2 97282944
Kostnader / Totala intäkter i %72572524252525251823
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %36387577757282807575
KommentarFöreningen bildades 2006. Föreningen har erhållit drygt 7 milj. kr av den internationellaorganisationen ActionAid för att finansiera uppstarten i Sverige.Medel som inte använts under 2011 har reserverats för utdelning under kommande år.
Kommentar