Nyckeltal för FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden

Org nr: 802422-2393
Organisationstyp: 

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)85
Eget kapital (tkr)24
Kostnader / Totala intäkter i %8
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %91
Kommentar
Kommentar