Nyckeltal för Levande Familjer

Org nr: 802403-7866
Organisationstyp: 

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)1 988
Eget kapital (tkr)719
Kostnader / Totala intäkter i %23
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %78
Kommentar
Kommentar